Θεοκτίστη η Λεσβία

Ο Pοβινσώνας της Oρθοδοξίας: Oσία Θεοκτίστη η Λεσβία (Φώτης Κόντογλου)

9 Νοεμβρίου

“Mέγα το κατόρθωμα του σου βίου, Mήτερ, αληθώς. Eκπλήττεις γαρ των πιστών πάσαν ακοήν τοις σοις αριστεύμασιν. Ότι ως άγγελος επί γης… Oσία, εβίωσας και αγγέλοις καθωμοίωσαι”. Διαβάστε περισσότερα »