θεία μετάληψη

Περί της θείας Ευχαριστίας (Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως)

 

Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, που παρέδωσε ο Κύριος, είναι το ανώτερο όλων των μυστηρίων· είναι το πιο αξιοθαύμαστο από τα θαύματα, όσα η δύναμη του Θεού εκτέλεσε· είναι το υψηλότερο από όσα η σοφία του Θεού επινόησε· είναι δε και το πολυτιμότερο όλων των χαρισμάτων, όσα η αγάπη του Θεού χάρισε στους ανθρώπους· γι’ αυτό και δίκαια μπορεί να ονομαστεί και να θεωρηθεί το θαύμα των θαυμάτων και το μυστήριο των μυστηρίων.

Στο μυστήριο της θείας μεταλήψεως κρύβεται όχι μόνο η θεότητα αλλά και η ανθρωπότητα (του Χριστού)· επομένως είναι μυστήριο των μυστηρίων· το από κάθε άποψη απόκρυφο· που υπερβαίνει όλους τους όρους της φυσικής γνώσεως. Με το μυστήριο αυτό ο Θεός έδειξε σ’ εμάς, ως δυνατός, το μέγιστο κράτος της θείας του παντοδυναμίας· ως σοφός, το μέγιστο ύψος της θείας παναγαθίας.

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή Δ’ Ματθαίου: Ομιλία περί της θείας μεταλήψεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  • Γιατὶ πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν φοβοῦνται νὰ μεταλάβουν ἀναξίως;
  • Μὲ ποιοὺς τρόπους ὁ Θεὸς μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλονται στὴ Θ. Εὐχαριστία σὲ ζωηφόρο Σῶμα καὶ ζωοποιὸν Αἶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
  • Ἡ πίστις νικᾶ τὴν αἴσθησιν.
  • Γιατὶ οἱ μεταλαμβάνοντες Σῶμα καὶ Αἶμα Χριστοῦ βλέπουμε ἄρτο καὶ οἶνο;
  • Τὶ συμβαίνει ἀοράτως ὅταν μεταλαμβάνουμε;
  • Τὶ συμβαίνει ὅταν μεταλαμβάνουμε ἀναξίως;
  • Ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ προετοιμασία τοῦ πιστοῦ, πρὶν μεταλάβει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων;
  • Ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ ρωτήσει κανείς. Ποιὸς εἶναι ὁ ἅγιος; Καθαρὸς ἀπὸ κάθε ρῦπον, γιὰ νὰ προσέλθει ἀξίως στὰ Ἅγια Μυστήρια; Μήπως, λοιπόν, εἶναι προτιμότερο νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὸ Μυστήριο, γιὰ νὰ μὴν πέσουμε σὲ ἐνοχὴ καὶ κρίμα;

Διαβάστε περισσότερα »

Προετοιμασία για τα άχραντα μυστήρια. Ο τελωνισμός των ψυχών (Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος)

Πῶς θὰ χρησιμοποιήσεις τὴ γνώση πού ἀπέκτησες γιὰ τὸν ἑαυτό σου;

Διαβάστε περισσότερα »

Εις την Μεγάλη Πέμπτη († Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία του γέροντα στην τράπεζα της Μονής το 2007 (Η παράδοση του Μυστηρίου της Θ. Ευχαριστίας)

Διαβάστε περισσότερα »

Πότε κινδυνεύουμε από την θεία Μετάληψη (Φώτιος Σχοινάς, Δρ. Φιλοσοφίας)

Καί ἐφοβήθησαν οὗ οὐκ ἦν φόβος

Τό ὅτι δέν κινδυνεύομε ἀπό τήν θεία μετάληψη εἶναι ἀρκούντως τονισμένο καί θεολογικά ἀναλυμένο καί τεκμηριωμένο ἀπό πολλούς θεολόγους, ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς, ὥστε θά ἦταν ἴσως ματαιοπονία νά προβῶ ἐγώ σέ μία, ἐπί πλέον, θεολογική ἀνάλυση. Θά προσπαθήσω ἐν τούτοις, βασιζόμενος στόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, νά φωτίσω μία θεολογική πτυχή τοῦ θέματος. Διαβάστε περισσότερα »