θέωση

Μετάνοια: πορεία από το κατ’ εικόνα στο καθ’ ομοίωση (Αρχιμ. Αθανάσιος Αναστασίου, Προηγούμενος Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου)

Ἀναφερθήκαμε στο προηγούμενο κείμενό μας στήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς βαθειᾶς, ὑπαρξιακῶς βιουμένης μετανοίας σέ αὐτή τήν τόσο κρίσιμη περίοδο πού διανύουμε.

Μετάνοια εἶναι τό «κλειδί», τό «φάρμακο» ἐκεῖνο διά τοῦ ὁποίου ἐπέρχεται ἡ ἐξυγίανση, ἡ κάθαρση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά πάθη καί ἡ ἐπαναφορά τοῦ νοῦ του πρός τόν Θεό. Μετά-νοῶ, σημαίνει, ἀναστροφή τοῦ νοῦ μας ἀπό τήν ἀποστασία πρός τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Θεό. Σημαίνει τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό καθ’ ὁμοίωση.

Στό σημεῖο αὐτό -καί πρίν προχωρήσουμε στήν ἀνάπτυξη τῆς ἔννοιας τῆς μετανοίας- εἶναι, θεωροῦμε, ἀπαραίτητο νά ἀναφερθοῦμε καί νά περιγράψουμε συνοπτικά τό πῶς δημιούργησε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, μέ ποιά χαρακτηριστικά καί μέ ποιό σκοπό. Ποιά εἶναι τά ἰδιαίτερα χαρίσματα πού τοῦ προσέδωσε; Τί εἶναι ἡ ψυχή, τί εἶναι ὁ νοῦς, τί εἶναι ἡ λογική, τί εἶναι τό αὐτεξούσιο, πῶς ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει τήν κτιστή δημιουργία καί πῶς γνωρίζει τόν Θεό. Διαβάστε περισσότερα »

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η θεολογία του και η σημασία αυτής (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου στη Β΄Κυριακή των Νηστειών (Στόμιο Λαρίσης, 22-3-1981)

Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, δευτέρα Κυριακή των Νηστειών, εορτάζει τη μνήμη του μεγάλου πατρός και θεολόγου του 14ου αιώνος, του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Διαβάστε περισσότερα »

Μυστική ένωσις με τον Κύριο (Αγ. Δημήτριος του Ροστώφ)

Χαρά και ευφροσύνη απέραντη, γιορτή και πανηγύρι αιώνιο της ψυχής είναι η μυστική ένωσίς της με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αδελφέ μου, «έρχου και ίδε!» (Ίω. 1. 47). Έλα και δες τον Ιησού! Έλα και δόξασέ Τον! Έλα και ύμνησε τον Κύριό σου! Έλα και γονάτισε και κλάψε μπροστά στον πλάστη σου! Έλα, προσκύνησέ Τον, αναγνώρισέ Τον, ομολόγησέ Τον! «Πρόσελθε προς αυτόν και φωτίσθητι, και το πρόσωπόν σου ου μη καταισχυνθή” (Ψαλμ. 33. 6). Διαβάστε περισσότερα »

Η θέωσις, ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Πρόλογος Η θέωσις, ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου Η ενανθρώπησις του Θεού αιτία της θεώσεως του ανθρώπου Η συμβολή της Θεοτόκου στην θέωσι του ανθρώπου Η Εκκλησία, ο χώρος της θεώσεως του ανθρώπου Η θέωσις δυνατή διά των ακτίστων ενεργειών του Θεού Προϋποθέσεις για την θέωσι α) Η ταπείνωσις β) Η άσκησις γ) Τα άγια Μυστήρια και η προσευχή Εμπειρίες της θεώσεως Αποτυχία πολλών ανθρώπων να φθάσουν στην θέωσι α) Η προσήλωσις στις βιοτικές μέριμνες β) Ο ηθικισμός γ) Ο ανθρωποκεντρικός ουμανισμός Συνέπειες της αγωγής της θεώσεως Συνέπειες της αγωγής που δεν οδηγεί στην θέωσι Διαβάστε περισσότερα »

Η Θέωσις ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος της Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου της Ι. Μ. Δημητριάδος, που διοργανώθηκε από τον σύλλογο των «Τριών Ιεραρχών»
 • Η αιτία της πτώσης του ανθρώπου και οι συνέπειες αυτής της απομάκρυνσης από το Θεό.
 • Ο Θεός δίδει την δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει Θεός κατά Χάριν.
 • Η κληρονομιά της άρρωστης ανθρώπινης φύσεως και η νέα ζωή που ο Χριστός φέρνει στον κόσμο.
 • Η σωτηρία του ανθρώπου μόνο στην Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού.
 • Ουσία και ενέργειες του Θεού
 • Μόνο η Θ. Χάρις θεώνει ως άκτιστη ενέργεια του Θεού.
 • Προϋποθέσεις για την Θέωση: α) Ταπείνωσις. Ο Θεός κέντρο του κόσμου για τον ταπεινό Χριστιανό. β) Κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Μετάνοια, άσκησις, προσευχή.
 • Η Θέωσις για τους Ορθοδόξους δεν είναι μια κατάστασις ιδεαλιστική.
 • Στάδια της εμπειρίας της Θεώσεως. Δάκρυα μετανοίας, γλυκύτητα, θέαση του Ακτίστου Φωτός.
 • Η αντικατάσταση του πρωταρχικού σκοπού της ενώσεώς μας με τον Θεό, από δευτερεύοντες.
 • Ο κίνδυνος του ηθικισμού. Δεν είναι τα καλά έργα που σώζουν, αλλά η Χάρις του Θεού.
 • Η Θεοποιός ησυχία.

Διαβάστε περισσότερα »