«Θάνατος ἀνάσταση καί αἰώνια ζωή»

Ποιος μας βεβαιώνει ότι οι ψυχές ζουν μετά τον θάνατο;

Στήν ῾Αγία Γραφή ἔχουμε πολλά χωρία πού μᾶς βεβαιώνουν ὅτι οἱ ψυχές ζοῦν μετά θάνατο· Διαβάστε περισσότερα »