Ευστράτιος Γιουσμάς

Απληστία και φιλαργυρία (Ιεροδιάκονος Ευστράτιος Γιουσμάς)

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις δεν παύουν καθημερινά να προβληματίζουν το σύγχρονο άνθρωπο. Το άγχος για καλύτερη ζωή και ο υπερκαταναλωτισμός είναι δυστυχώς, μία από τις βασικές έγνοιες μας. Αυτά ωθούν τον εγωισμό μας στο να επιθυμούμε περισσότερα κι έτσι να απομακρυνόμαστε από το Θεό, εξαιτίας της απληστίας μας και της φιλαργυρίας μας Διαβάστε περισσότερα »