ευρυθμία

ΕΥΡΥΘΜΙΑ: Καλλιτεχνική έκφρασις ή αποκρυφιστική πρακτική; (Πρωτ. π. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος, Δρ. Θ)

Σε αρκετά κοσμικά περιοδικά αλλά και από ορισμένους πο­λιτιστικούς συλλόγους στην πατρίδα μας διαφημίζεται με μια φρασεολογία αρκετά ελκυστική, ως μορφή «καλλιτε­χνικής έκφρασης» ή ως «ως κοσμικός χορός» ή ως «μια νέα τε­χνική κίνησης, που στοχεύει στην αρμονική ισορροπία του σώ­ματος, της ψυχής και του ανθρώπινου πνεύματος» η «Ευρυ­θμία». Τί είναι, όμως, η «Ευρυθμία»; Και αποτελεί όντως η «Ευρυθμία» μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης; Η πραγματικότητα είναι ριζικώς διαφορετική. Διαβάστε περισσότερα »