Εμμαούς

Προς Εμμαούς (Lev Gillet, μοναχός της Ανατολικής Εκκλησίας)

«…Κα δο δο ξ ατν σαν πορευμενοι ν ατ τ μρ ες κμην πχουσαν σταδους ξκοντα π Ιερουσαλμ, νομα ᾿ΕμμαοςΚα γνετο ν τῷ μιλεν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ᾿Ιησος γγσας συνεπορεύετο αὐτοῖς…»

(Λουκ. κδ΄, 13-15)

Ἀξίζει πράγματι νὰ μελετήσωμε, νὰ ἐξετάσωμε καλύτερα τὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπλησίασε τὸν Κλεόπα καὶ τὸν ἄλλον μαθητὴν καθ’ ὁδὸν πρὸς Ἐμμαούς.

Διαβάστε περισσότερα »