Εκδόσεις “Αγιοτόκος Καππαδοκία”

Ο γέροντας Παΐσιος για την Ψυχολογία και Ψυχιατρική που δεν παραδέχεται την ψυχή

Γ7. Προς Βασίλειον
Τίμιος Σταυρός 23/7/1977
Αγαπητέ μου αδελφέ κύριε Βασίλειε,
«Χαίρε εν Κυρίω»

Διάβασα το βιβλίο σας [και], αν και εγώ δεν είμαι αρμόδιος, θα σας πω το λογισμό μου επάνω σ’ αυτά που μου γράφετε, μια που το ζητάτε.

Κατ’ αρχάς ο τίτλος του βιβλίου «Ψυχολογία» [1] δεν μου άρεσε.

Διαβάστε περισσότερα »

Κριτική στο βιβλίο «’’Εγκεφαλικός θάνατος’’ και Μεταμοσχεύσεις Οργάνων» (ιατρική και φιλοσοφική θεώρηση)» (Αθανάσιος Β. Αβραμίδης, Καθηγητής Ιατρικής)

3η έκδο­ση, Εκδ. «Aγιοτόκος Καππαδοκία», 2008. Σελί­δες 197

Ο κ. Κ. Καρακατσάνης είναι καθ. Πυρηνικής Φυσικής τής Ια­τρικής Σχολής στο Α.Π.Θ. Ενδιατρίβει δε συστηματικώς από 28/ετίας στο θέμα τού λεγο­μένου «εγκεφαλικού θανάτου», ανασκοπών συστηματικώς την διεθνή βιβλιογραφία επί του θέ­ματος. Αντιμετωπίζει, μάλιστα, το θέμα με απόλυτη υπευθυνότητα. Γι’ αυτό και έθεσε την μελέτη του αυτή υπό την κρίση δέκα ειδημό­νων καθηγητών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι, όπως αναφέρει στη δεύτερη έκδοσή της, με τις «εύστοχες πα­ρατηρήσεις τους» βοήθησαν στην αρτιότερη ολοκλήρωσή της. Διαβάστε περισσότερα »

Περί της θεωρίας της δι’ εξελίξεως καταγωγής του ανθρώπου (Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Ως γνωστόν η θεωρία αυτή (όντως θεωρία, υπόθεσις και όχι αποδεδειγμένο συμπέρασμα) έχει υποστεί από της εμφανίσε­ώς της μέχρι σήμερα άπειρες αναθεωρήσεις. Εκείνο, όμως, που δεν μπορεί να γίνη ανεκτόν είναι το γεγονός ότι αρκετές φορές υπερβαίνοντας τα όριά της -και με όχι τίμια μέσα- προσπάθησε να περιβληθή τον τίτλο αποδεδειγμένης αρχής, και ως τοιαύτη -τό και χειρότερον- να γίνη υλικόν εκμεταλλεύσε­ως και όπλον στα χέρια αθέων και υλιστών, για να πολεμή­σουν την σχετική αγιογραφική διδασκαλία. Διαβάστε περισσότερα »

Κριτική στο βιβλίο «’’Εγκεφαλικός θάνατος’’ και Μεταμοσχεύσεις Οργάνων» (Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας)

Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε το νέο βιβλίο του καθηγητού Πυρηνικής Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη με τίτλο: «”Εγκεφαλικός θάνατος” και ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ» και υπότιτλο «ιατρική και φιλοσοφική θεώρηση». Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Αγιοτόκος Καππαδοκία» το Μάιο του 2008 αποτελεί μία βελτιωμένη και επηυξημένη έκδοση του παλαιοτέρου βιβλίου «”Εγκεφαλικός θάνατος” – Ταυτίζεται με το θάνατο του ανθρώπου;» των εκδόσεων University Studio Press.

Διαβάστε περισσότερα »

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης 1924-1994 (Νικόλαος Δ. Ζουρνατζόγλου, Επισμηναγός ε.α.)

Μαρτυρίες προσκυνητών

(Εκδόσεις “Αγιοτόκος Καππαδοκία”, Γ’ Έκδοση 2008)

Διαβάστε περισσότερα »