διωγμοί

Ο διωγμός της Εκκλησίας στη Σοβιετική Ρωσσία (Γέροντας Ιωακείμ Αγιαννανίτης)

Η Εκκλησία, θεμέλιο της ρωσσικής κοινωνίας για αιώνες, λοιδορήθηκε απ’ το Σοβιετικό καθεστώς και καταδιώχθηκε με πρωτόγνωρη αγριότητα. Διαβάστε περισσότερα »

Έφθα­σε η ώ­ρα να δρέ­ψω­με τους πι­κρούς καρ­πούς του «ευ­ρω­πα­ϊ­κού εκ­συγ­χρονισμού» μας…

Ὡς γνω­στόν, ἡ Γαλ­λία εἶ­ναι ἴ­σως τὸ μό­νον ἐ­πι­σή­μως ἀ­να­κη­ρυ­γμέ­νον «λα­ϊ­κὸν (κο­σμι­κὸν) κρά­τος» τῆς Εὐ­ρώ­πης. Πῶς ὅ­μως μία χώ­ρα, μὲ μα­κρὰν χρι­στι­α­νι­κὴν πα­ρά­δο­σιν, κα­τήν­τη­σε νὰ ἐ­πι­ση­μο­ποι­ή­σῃ σή­με­ρα ἕ­να ἄ­θρη­σκον (ἄ­θε­ον) κα­θε­στώς;

Διαβάστε περισσότερα »