Διονύσιος Αρεοπαγίτης

Διονυσίου Αρεοπαγίτου: ”Περί μυστικής θεολογίας”

Εκδόσεις “Αρμός”, Αθήνα 2002

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις “Ἁρμός”, στὴν σειρὰ “Γέφυρες”, μέσα σὲ μιὰ παλαιὰ κορνίζα γιὰ ἐξώφυλλο, κυκλοφορεῖ, ἐπανεκδιδόμενο μετὰ δεκαεννέα ἔτη (1983), ἕνα πραγματικὸ “ἁρμολόγημα” τριῶν κειμένων: τὸ “Περὶ μυστικῆς θεολογίας” τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, σχολιασμένο ἀπὸ τὸν μέγα διδάσκαλο τοῦ μυστικοῦ ἀσκητισμοῦ, ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή (580-662 μ.Χ.), καὶ παραφρασμένο ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ λόγιο καὶ πολυΐστορα Γεώργιο Παχυμέρη (1242-1310 μ.Χ.), ἐκπρόσωπο τῆς Παλαιολόγειας φιλολογικῆς ἀναγεννήσεως τοῦ 13ου-14ου αἰ.

Διαβάστε περισσότερα »