δεξιότητες

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πέντε δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν τώρα τα παιδιά για να επιτύχουν στο μέλλον (Ρωμανός Γεροδήμος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Δημοσιογραφίας, πανεπιστήμιο Bournemouth)

Πώς θα επιβιώσουν στο νέο εκπαιδευτικό, τεχνολογικό και εργασιακό οικοσύστημα που δημιουργείται

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι τάσεις που δημιουργεί και πώς επηρεάζει το μέλλον των παιδιών και τις δεξιότητές τους.

Διαβάστε περισσότερα »