γιατροί

Απαράδεκτη η “εικαζόμενη συναίνεση” (Ανοικτή επιστολή καθηγητών ιατρικής στους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου)

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,
Στο προσχέδιο του νόμου «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις», άρθρο 9, παρ. 3, νομοθετείται η «εικαζόμενη συναίνεση» σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, «θανόν πρόσωπο» εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην αφαίρεση αυτή. Με σαφέστερη διατύπωση, εφόσον νομοθετηθεί η «εικαζόμενη συναίνεση», θα πραγματοποιείται η αφαίρεση των ζωτικών οργάνων οποιουδήποτε ενήλικα στην περίπτωση που τεθεί γι’ αυτόν η διάγνωση του «εγκεφαλικού θανάτου», εάν αυτός δεν είχε δηλώσει γραπτώς, στην προγενέστερη ζωή του, την αντίθεσή του για τη λήψη των ζωτικών του οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα »

Η επίσκεψη στο θάλαμο (Θ. Μουντοκαλάκη, καθηγ. Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών)

Σε μία από τις σελίδες μιας νουβέλας περιγράφεται μια ιατρική επίσκεψη στο θάλαμο:

«…Μια μεγάλη ομάδα γιατρών, νοση­λευτριών, φοιτητών της Ιατρικής (…) περνούσαν από κρεβάτι σε κρεβάτι συ­ζητώντας τη βελτίωση ή την επιδείνωση της υγείας των αρρώστων. (…) “Πώς εί­σαι σήμερα;” Ένας ψηλός, μεγαλύτερος σε ηλικία, άντρας άρχιζε πάντα με αυτό τον τρόπο, αφού ο εσωτερικός γιατρός είχε παρουσιάσει τα στοιχεία. “Νιώθω καλύτερα, γιατρέ”. “Αυτό είναι καλό”. “Μόνο ένα πράγμα, γιατρέ”. “Ναι;” Αλλά ο γιατρός είχε ήδη στραφεί προς τον εσωτερικό βοηθό. “Επ’ ευκαιρία, τί έδει­ξε το Σίλιγκ τεστ;”». Διαβάστε περισσότερα »

Αυτοί οι ελάχιστοι που αντιστέκονται (Θ. Μουντοκαλάκη, καθηγητής Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών)

Ο Τύπος έχει επανειλημμέ­να ασχοληθεί με μια τηλε­φωνική έρευνα που πραγ­ματοποιήθηκε πριν από δύο χρόνια από το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπι­στημίου Αθηνών, με αντικείμενο την ιδιω­τική δαπάνη υγείας στη χώρα μας. Η πληροφορία που προβλήθηκε ιδιαίτερα ήταν ότι το 36% των νοσηλευθέντων σε δημόσια νοσοκομεία δήλωσαν τουλάχι­στον μία άτυπη πληρωμή προς γιατρούς με τη μορφή είτε εκβιαστικής αμοιβής είτε φιλοδωρήματος. Όμως, το εύρημα της έρευνας που έμεινε ουσιαστικά ασχολίαστο είναι ότι υπάρχει ένα ποσο­στό γιατρών 4% που αρνείται να πάρει αμοιβή από ασθενείς, παρά την επιμο­νή των τελευταίων να εκφράσουν με αυ­τό τον τρόπο την ευγνωμοσύνη τους ή και να εκβιάσουν προνομιακή μεταχεί­ριση. Διαβάστε περισσότερα »

Το λειτούργημα του Γιατρού (Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης, προηγούμενος Ι. Μ. Ιβήρων Αγ. Όρους)

Από μια συζήτηση του Αρχιμ. Βασιλείου, προηγουμένου της Ι. Μονής Ιβήρων, με γιατρούς και φοιτητές ιατρικής στην Αθήνα. Διαβάστε περισσότερα »