γεροντικό

Από τη ζωή του αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου

Από το Γεροντικό

Διαβάστε περισσότερα »

Η προς το Θεό ελπίδα

Διηγήσεις από το γεροντικό, με κεντρικό θέμα το ζήτημα της ελπίδας προς το Θεό.

“Αν όντως πιστεύεις πως ο Θεός είναι Παντοδύναμος και αληθινός”, λέει ο Αββάς Ευπρέπιος, “στήριζε σ’ αυτόν μόνο την ελπίδα Σου και να είσαι βέβαιος πως θα κληρονομήσεις τα αγαθά Του.” Διαβάστε περισσότερα »