Γερμανὸς Σταυροβουνιώτης

Πώς μπορώ να δω αν έχω ταπείνωση; (Γέρων Γερμανὸς Σταυροβουνιώτης)

Περὶ ταπεινώσεως Διαβάστε περισσότερα »

Περί σιωπής (Γέρων Γερμανὸς Σταυροβουνιώτης)

Σιώπα καί εἰρήνευε. Ὁ πολύλογος, ἔστω κι ἄν εἶναι ρήτορας, πνευματικά δέν εὐδοκιμεῖ.

Ἡ ἀργολογία ἐκδιώκει ἀπό τήν καρδιὰ τό χαροποιόν πένθος. Νά ὁμιλεῖς μόνο ὅταν πρόκειται νά πεῖς κάτι ἀνώτερο τῆς σιωπῆς.

Διαβάστε περισσότερα »