αφροσύνη

Ο πραγματικά σοφός άνθρωπος (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς)

Σοφία εἶναι τὸ νὰ ζεῖ κανεὶς μὲ εὐαγγελικὴ «εὐ­ταξία», μὲ εὐαγγελικὴ «ἀκρίβεια». Διαβάστε περισσότερα »