Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος

Ἐγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου ἐπί Χριστουγέννοις

Πρός
Τό Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης
«…Χριστός ἐπί γῆς˙ ὑψώθητε…». (Ὕμνος Χριστουγέννων)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας,
Γιορτάζομε καί φέτος, σήμερα, τά Χριστούγεννα. Τήν αἰώνια, διαχρονική Γιορτή, τήν ὁποία πάντοτε γιορτάζομεν, ἀλλά φαίνεται νά μήν τήν γνωρίζομε, νά μήν τήν καταλαβαίνομε τελείως, νά μήν τήν ἀξιοποιοῦμεν σωστά, ὅπως εἶναι καλό καί ἀναγκαῖο στούς δύσκολους καιρούς μας.
Τί εἶναι λοιπόν αὐτά τά Χριστούγεννα, τά ὁποῖα σήμερα γιορτάζομε;

Διαβάστε περισσότερα »