αργία Κυριακής

Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους για την κατάργηση της αργίας της Κυριακής

 

 

ΚΑΡΥΑΙ  ΤΗι   2α / 15η Ιουλίου   2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.3/10β/2034
Εξοχώτατον
Υπουργόν Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κύριον Κωνσταντίνον Χατζηδάκην
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78  Αθήνας
Εξοχώτατε κύριε  Υπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα »