ανήλικοι

Θρησκεία και παραβατικότητα των ανηλίκων (Σεβ. Μητροπ. Μάνης Χρυσόστομος Γ’)

Συχνά γίνεται λόγος, πρός ἀντιμετώπιση τῆς παραβατικότητας τῶν ἀνηλίκων, γιά εἰσαγγελικές παρεμβάσεις καί δικαστικές παραγγελίες, γιά προληπτικά καί κατασταλτικά ἀστυνομικά μέτρα, γιά καθοδηγήσεις μέ ψυχολογικές μεθόδους καί ἄλλα συστήματα ἀπώθησης καί ἐπίλυσης τοῦ λυπηροῦ αὐτοῦ φαινομένου στό χῶρο τῶν νέων. Ὅλα τά ἀνωτέρω εἶναι καλά καί χρήσιμα καί ἀπαραίτητα. Ὡστόσο, λόγος γιά θρησκεία ἐντελῶς ἀπουσιάζει. Ἡ μαρτυρία, ἡ παρουσία καί εὐεργετική ἐπίδραση τῶν ἀπό τήν θρησκεία μας ἀρχῶν καί ἀξιῶν δέν εἶναι στό προσκήνιο. Δέν ὁμιλοῦμε γιά τό ἄλλο αὐτό ἦθος πού προσφέρει τό Εὐαγγέλιο. Εἶναι ὅμως ὀρθό; Καί ὅταν βέβαια μιλᾶμε γιά θρησκεία, ἐννοοῦμε τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, ὅπως τήν ἐκφράζει ἡ Ἐκκλησία μας, παραβατικότητα δέ ἀνηλίκων εἶναι κάθε ἀξιόποινη πράξη πού τελέστηκε ἀπό ἄτομα ἡλικίας δωδέκατου καί δέκατου ὄγδοου ἔτους τῆς ἡλικίας τους κατά τό ἄρθρο 121 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα. Καί ἐπιπρόσθετα ἐννοεῖται ὅτι οἱ δύο πρωταρχικοί παράγοντες, πού ἐπιδροῦν τά μέγιστα στήν ὅλη ἀγωγή τῶν νέων εἶναι οἱ γονεῖς καί οἱ ἐκπαιδευτικοί καί ἔπειτα ἡ ἁρμονική καί στενή συνεργασία τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων εἶναι ἐξόχως σημαντική.

Διαβάστε περισσότερα »

Τι να κάνω; Να φωνάξω την αστυνομία; Είναι παιδιά (Τάνια Γεωργιοπούλου)

Αβοήθητοι εκπαιδευτικοί και μη συνεργάσιμοι γονείς αντιμέτωποι με την έξαρση της βίας των ανηλίκων

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ LOUKIA K.

Ένα κορίτσι 7 ετών βρέθηκε δεμένο και φιμωμένο στις τουαλέτες του σχολείου του από τους συμμαθητές του. Ένα αγόρι 15 ετών κακοποιείται από τους συμμαθητές του, που φτάνουν να περάσουν πετονιά στον λαιμό του. Εντεκάχρονος σε σχολείο έβγαλε σουγιά και απειλούσε τους συμμαθητές του. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα περιστατικά βίας που έγιναν γνωστά τον τελευταίο χρόνο ανάμεσα σε εφήβους αλλά και παιδιά Δημοτικού, σαφώς ελάχιστα σε σχέση με όσα μένουν κρυφά.

Διαβάστε περισσότερα »