Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων

Η Κυριακή Προσευχή (Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων)

Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων (Δ’ αι.) σε μια από τις μυσταγωγικές του Κατηχήσεις, ερμηνεύει με απλότητα, αλλά και βαθύτητα, το “Πάτερ ημών…”, βοηθώντας μας να το κατανοήσωμε καλύτερα. Διαβάστε περισσότερα »