αλάθητο

Ο Άγιος Νεκτάριος για την Δυτική εκκλησία και το αλάθητο του Πάπα

Με το αλάθητο η Δυτική Εκκλησία εισήγαγε τα σπέρματα της τάσης για απομάκρυνση από το κέντρο, διότι δίδαξε στον καθένα να αποδέχεται τη γνώμη του ατόμου. Στη λυπηρή αυτή κατάσταση περιήλθε (και) η Εκκλησία των διαμαρτυρομένων, η οποία αποσυντίθεται συνεχώς και με γιγάντια βήματα προχωρά στην τέλεια αποσύνθεση· διότι η αρχή, την οποία αυτή αποδέχθηκε, έχει μέσα της το σπέρμα της απομάκρυνσης από το κέντρο. Η Δυτική Εκκλησία, μολονότι θέλησε με το αλάθητο να συγκεντρώσει την Εκκλησία γύρω από τον Πάπα, εντούτοις απέτυχε στον σκοπό της και έφερε τελείως αντίθετα αποτελέσματα· διότι, αν και φαίνεται συγκεντρωμένη, η αποκέντρωση είναι πλήρης· διότι περικλείει, σε διαφορετική μορφή, τα ίδια σπέρματα που περικλείει και η Εκκλησία των διαμαρτυρομένων, και οδηγείται στο ίδιο τέλος· διότι τα άκρα είναι όμοια μεταξύ τους. Διαβάστε περισσότερα »

Πως έγινε ο Πάπας ‘αλάθητος’ (π. Γεώργιος Μεταλληνός)

Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις, Β’ Έκδοση, 2002

…εργασία του πρωτ. Π. Γεωργίου Μεταλληνού, ο οποίος παρουσιάζει μελέτη ενός Γερμανού, παπικού θεολόγου – ιστορικού, ο οποίος σε μια σπουδαία έρευνά του απορρίπτει το παπικό αλάθητο και δίδει την σημερινή εικόνα του Βατικανού, η οποία αποδεικνύει την τρομερή αλλοίωση, που υπέστη ο Χριστιανισμός εις τον χώρο του Παπισμού. Είναι και τούτο μία επιβεβαίωση του γεγονότος, ότι ενώ ο σύγχρονος ρωμαιοκαθολικός κόσμος επιδιώκει την επιστροφή του Παπισμού στην αλήθεια της Εκκλησίας, ερχόμαστε εμείς να στηρίξουμε το κλονιζόμενο παπικό οικοδόμημα.

Διαβάστε περισσότερα »