Αθανάσιος Μηνάς

Η Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου (π. Αθανάσιος Μηνάς)

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία που εκφωνήθηκε την εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε ἀγαπητοί μου ἀδελφοί ὅτι δέν ὑπάρχει κανένα πρόσωπο στόν οὑρανό καί στή γῆ πού νά γνωρίστηκε καί νά ἐγνώρισε πού νά ἀγαπήθηκε καί νά ἀγάπησε τόσο τόν Τριαδικό Θεό ὅπως ἡ Παναγία μας.
Διαβάστε περισσότερα »

Ψευδοπροφητεία περί συντελείας του κόσμου στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 (Πρεσβ. Αθανάσιος Μηνάς)

«ὅτι πολλοί πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τόν κόσμον, οἱ μή ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτος ἐστιν ὁ πλάνος καί ὁ ἀντίχριστος.» (Β΄ Ἰω. 7)

Ἀκούγονται καὶ πάλι στὶς ἡμέρες μας παλαιὲς ἀνοησίες. Ξανὰ καὶ ξανὰ οἱ σειρῆνες τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπάτης ἠχοῦν στὰ ὦτα μας: «Στὶς 21 Δεκεμβρίου 2012 ἔρχεται τὸ τέλος τοῦ κόσμου»! Ὦ τοὺς δυστυχεῖς κράχτες! Ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν τὴν ἀλήθεια ἐξ αἰτίας τῆς πολυπραγμοσύνης καὶ τῆς ἄσοφης σοφίας τους, στή συνέχεια ἀνελέητα καί τήν ἀδικοῦν. Δέν ἀνοίγουν τόν ἐσωτερικό τους κόσμο ὥστε νά εἰσαχθεῖ καί νά δράσει μέσα τους ἡ Ἀλήθεια. Περιάπτουν μὲ εἴδωλα τὸ σέβας καὶ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ὑπάρχει Θεὸς τὸ γνωρίζουν, ἀφοῦ περιφέρουν τὸ σεπτὸ ὄνομά Του, ἀλλά δὲν θέλουν νὰ συμμετέχουν στὴ δόξα Του ὥστε καὶ ὁ Χριστὸς νὰ τοὺς ἀντιδοξάζει καὶ νὰ τοὺς φωτίζει. Διαβάστε περισσότερα »

«…Ίνα τί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος;» (Ψαλμ. δ´, στ. 3) (Πρεσβ. Αθανάσιος Μηνάς)

Ο Σατανάς, ψεύτης και ανθρωποκτόνος απ’ αρχής, μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Στόχος του είναι να καταστρέѱει την δημιουργία του Θεού. Ο υποκριτής άνθρωπος, θύμα του αρχεκάκου όφεως, ενώ είναι λύκος, παρουσιάζεται σαν δήθεν πρόβατο, για να ξεγελάσει και να εκμεταλλευθεί τον συνάνθρωπο. Ο σημερινός πολιτισμός, η σύγχρονη τεχνολογία και με ένα λόγο, το φρόνημα, που στις ημέρες μας καλλιεργείται και παραδίδεται από γενιά σε γενιά, είναι μεταλλαγμένο και αφύσικο. Του λείπει ο Χριστός. Καταντά ά-Χριστο. Είναι δρόμος χωρίς Φως, Αλήθεια, και Ζωή. Διαβάστε περισσότερα »