αγνεία

Για την αρετή της αγνείας (Γέροντας Ευστράτιος Γκολοβάνσκι)

Ποιες είναι οι αμαρτίες με τις οποίες αθετείται η αγνεία; Και τι κακό παθαίνει ο άνθρωπος από την αθέτησή της; Διαβάστε περισσότερα »