Αγιορείτης μοναχός

Αδιαλείπτως προσεύχεσθε (Αγιορείτου Μοναχού)

31 πνευματικά εντρυφήματα για το πανίσχυρο “όπλο”, την προσευχή, κατά την Αγία Γραφή και τους Πατέρας της Εκκλησίας μας.

(Έκδοσις “Ορθόδοξος Κυψέλη”)

Αντί προλόγου

Προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση, δηλαδή η ένωσή του με τον Θεό. Ποιο πράγμα ή ποια αρετή μπορεί να πετύχει τη θέωση, ειμή η προσευχή; Επειδή κάθε άλλη αρετή χωρίς την προσευχή είναι φυσικά αδύνατο ν’ αποκτηθεί, για τούτο εντέλλεται ρητώς ο Κύριος «Γρηγορείτε και προσεύχεσθε» και «Δει πάντοτε προσεύχεσθαι»· ο δε μακάριος Παύλος νουθετεί λέγοντας: «Αδιαλείπτως προσεύχεσθε». Και ο ουρανοφάντωρ Βασίλειος αποφαίνεται: «Μνημονευτέον του Θεού μάλλον ή αναπνευστέον».

Αλλά ποια άλλη προσευχή είναι πιο χαριτόβρυτη και αποτελεσματική από τη Νοερά προσευχή, η οποία εκφράζεται με τα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», την οποία και μας συνιστούν όλοι οι Πατέρες της Εκκλησίας και προ πάντων οι λεγόμενοι Νηπτικοί.

Μερικές σταγόνες από το χείμαρρο της διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας και δη των Νηπτικών θα βρει ο μελετητής στο παρόν τευχίδιο, που αποτελεί όντως εντρύφημα αληθινά πνευματικό και εφόδιο άριστο και θησαυρό πολύτιμο και όπλο ακαταμάχητο κατά των μηχανών του σατανά, εφόσον με αυτά οδηγούμεθα στο να νοήσουμε την ύψιστη ωφέλεια της Νοεράς προσευχής. Ευχής έργον θα ήταν το βιβλιαράκι τούτο να γίνει απόκτημα κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού, ιδιαίτερα στη θεάρεστη και ψυχωφελή Νοερά προσευχή, με την οποίαν αγιάζεται και αυξάνεται και τρέφεται η ψυχή, εφόσον ενώνεται με τον Θεό.

Διαβάστε περισσότερα »