έρωτας

Γιατί η σύγχρονη οικογένεια δεν φέρνει ευτυχία (Κωνσταντίνος Γανωτής)

Η σύγχρονη οικογένεια είναι μια βασανισμένη οικογένεια. Γεύεται πολλές πίκρες και λίγες χαρές. Όταν γνωρίζονται δυο νέοι και νιώθουν να συγκινεί ο ένας τον άλλο με τον ιδιαίτερο εκείνο τρόπο, που τον λέμε έρωτα, τότε αισθάνονται μια πρωτόγνωρη ευτυχία. Αυτή την ευτυχία την απολαμβάνουν και θυσιάζουν πολλά άλλα και τα στερούνται ευχαρίστως, για να συντηρήσουν αυτό το θησαυρό. Διαβάστε περισσότερα »

Η επιτυχία και η αποτυχία του έρωτα (Κωνσταντίνος Γανωτής)

Το μεγάλο διαπροσωπικό δυστύχημα της εποχής μας είναι η αποτυχία στον έρωτα. Στ’ αρχαία χρόνια τα π.Χ. και στις άλλες παραδόσεις δεν υπάρχει τραγωδία ερωτική, γιατί η γυναίκα είναι απλώς χρησιμοποιούμενο σεξουαλικά ον.

Όταν με τον Χριστιανισμό η γυναίκα απέκτησε πρόσωπο και μάλιστα ιερό μέσω της Θεοτόκου, ο έρωτας συνοικοδομήθηκε μαζί με τη σύνολη προσπάθεια του ανθρώπου και συνδέθηκε με το θέμα της σωτηρίας. Διαβάστε περισσότερα »

Κλασσικός έρως και Χριστιανικόν δέος (Δρ. Δημ. Γρ. Τσάκωνας, Καθηγητού της Χριστ. Κοινωνιολογίας εν τω Ορθοδ. Θεολογ. Ινστιτούτω Παρισίων)

Ὁ Δωρικός Ἔφηβος ἐτραυματίσθη ἀπό τήν εἰσβολήν τῆς Χριστιανικῆς Γραμματείας. Πρός τόν Ἔφηβον ἀντιστοιχεῖ ὁ Ἔρως. Ὁ Χριστιανισμός ἐκόμισε τήν Ἀγάπην ἐπί τῆς ὁποίας ἀνηγέρθη τό Δέος πρός τόν Θεόν.

Τοῦ ἐρῶντος τέκνον εἶναι τό αἰσθητόν κάλλος, ἡ συμμέθεξις πρός τήν ὕλην διά τῆς ὁποίας ἐξασφαλίζεται ἡ ἀνάτασις πρός τό ἰδεῶδες. Ὁ Ἔρως συνυπάρχει μέ τό Ἀντικείμενον, εἶναι ἡ ὁρμή τῆς συνευρέσεως μέ πλαστικᾶς ἀξίας, σημαίνει προσπάθειαν κατακτήσεως τοῦ ποθουμένου, ὅπερ ἵσταται μακράν.

Διαβάστε περισσότερα »