έθιμα

Ατόπημα εκπομπής

Εξεπλάγημεν και εθλίβημεν, όταν την 22αν Μαΐου και ώραν 5-6 μ.μ. εις σχετικήν εκπομπήν του Ραδιοφωνικού Σταθ­μού της Εκκλησίας της Ελλάδος δια το θέμα των Αναστεναρίων και της «ακαΐας» αυτών, οι οποίοι περιπατούν επί ανημμένων αν­θράκων, εθεωρήθη ως ευσεβές γεγονός, οι δε λαμβάνοντες μέ­ρος εις το ειδωλολατρικόν αυτό έθιμον είναι «ευσεβείς» και κα­λοί χριστιανοί! Ως απόδειξιν δε έφερον τας αγίας εικόνας, τας οποίας κρατούν συνήθως, ανά χείρας, βαδίζοντες επί των καιομένων ανθράκων.

Διαβάστε περισσότερα »