άτομο

Άτομο και πρόσωπο (Αρχ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Ιεροκήρυκας Ι. Μ. Πατρών)

Ο σημερινός κυρίως άνθρωπος συνήθισε να θεωρεί τους δύο όρους «άτομο» – «πρόσωπο» σχεδόν ταυτόσημους. Χρησιμοποιεί τον έναν ή τον άλλο όρο, για να εκφράσει την οντότητα «άνθρωπος». Είναι, όμως, έτσι ή διαφοροποιούνται οι ως άνω όροι ουσιαστικώς;
Στο σύντομο αυτό άρθρο μας θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε την ουσιαστική διαφορά, η οποία υπάρχει ανάμεσα στους δύο αυτούς όρους.

Διαβάστε περισσότερα »