Άκτιστο Φως

Το Άκτιστον Φως κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά (Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ι.Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ομιλία του γέροντα πραγματοποιήθηκε στις 23-3-1997 στην Βέροια υπό την φιλοξενία του Σεβασμ. Μητροπολίτου Παντελεήμονος.

Διαβάστε περισσότερα »

Μοναχισμός και Θέα του Ακτίστου Φωτός (Πανοσιολ. Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Εἰσήγησις εἰς τὸ Παμμοναστικὸν Συνέδριον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ Ἅγια Μετέωρα (12-14 Σεπτεμβρίου 2000), ὠργανωθὲν εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὰ 2000 χρόνια ἀπὸ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.

Εἰσαγωγή

Α. Τὸ Ἄκτιστον Φῶς, Φῶς τῆς Θεότητος

Β. Οἱ συνέπειες τῆς ἐλλάμψεως τοῦ θείου Φωτός

Γ. Ἐμπειρίες θέας Ἀκτίστου Φωτός

Δ. Διάκρισις Ἀκτίστου Φωτὸς ἀπὸ ἄλλα φῶτα

Ε. Προϋποθέσεις τῆς θέας τοῦ Ἀκτίστου Φωτός

Στ. Ἄλλες ἐμπειρίες τῆς Ἀκτίστου Χάριτος τοῦ Θεοῦ

Ζ. Ἐπίλογος

Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα »