H Iερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στο πλευρό του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Ιωάννη

Εκφράζει την συμπαράστασή της στον κλήρο και τον λαό της τοπικής Εκκλησίας που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις διώξεις της Σκοπιανής Κυβέρνησης

«Διά του παρόντος ουν ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος επιθυμούμεν να εκφράσωμεν την ειλικρινή θλίψιν και συμπαράστασιν εκ μέρους πάντων των αγιορειτών τόσον εις Υμάς προσωπικώς, όσον και εις τα ως άνω χειμαζόμενα μέλη, κληρικούς τε και λαϊκούς, της Εκκλησίας Υμών». Με τα λόγια αυτά η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, με επιστολή της προς τον Επίσκοπο Στοβίων και Τοποτηρητή Στρωμνίτσης κ.Δαβίδ, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της προς τα διωκόμενα μέλη, κλήρο και λαό, της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και ιδιαιτέρως προς τον φυλακισμένο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος και Μητροπολίτη Σκοπίων κ.Ιωάννη, τους Επισκόπους της τοπικής Εκκλησίας, την Καθηγουμένη Κυράννα και σε μοναχούς και μοναχές καθώς και συγγενείς τους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μένος των Αρχών Ασφαλείας.

«Διά του παρόντος ουν ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος επιθυμούμεν να εκφράσωμεν την ειλικρινή θλίψιν και συμπαράστασιν εκ μέρους πάντων των αγιορειτών τόσον εις Υμάς προσωπικώς, όσον και εις τα ως άνω χειμαζόμενα μέλη, κληρικούς τε και λαϊκούς, της Εκκλησίας Υμών». Με τα λόγια αυτά η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, με επιστολή της προς τον Επίσκοπο Στοβίων και Τοποτηρητή Στρωμνίτσης κ.Δαβίδ, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της προς τα διωκόμενα μέλη, κλήρο και λαό, της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος και ιδιαιτέρως προς τον φυλακισμένο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος και Μητροπολίτη Σκοπίων κ.Ιωάννη, τους Επισκόπους της τοπικής Εκκλησίας, την Καθηγουμένη Κυράννα και σε μοναχούς και μοναχές καθώς και συγγενείς τους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μένος των Αρχών Ασφαλείας.

«Γνωρίζοντες, Πανιερώτατε, την δυσχερή κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκεται νυν η Ιερά Αρχιεπισκοπή και το πιστόν ποίμνιον Αυτής, μετά την εκ νέου φυλάκισιν του αρχιποίμενος αυτής Σεβασμιωτάτου κ.Ιωάννου, κατανοούμεν πλήρως το άλγος Υμων διά τας πραγματοποιούμενας αδίκους διώξεις, ταλαιπωρίας και αναιτίους επιθέσεις», σημειώνει, στο Γράμμα της, η  Ιερά Κοινότητα και συνεχίζει:

«Όμως, παρακαλούμεν, ενισχύσατε εαυτούς με την βεβαίαν πεποίθησιν, ότι αι διώξεις και αι θλίψεις τας οποίας υφίστασθε υπερ της ενότητος και της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας πολλήν θα έχουν την αντιμισθίαν παρά του δικαιοκρίτου Κυρίου, όταν αποδώσει εκάστω κατά τα έργα αυτού. Βαστάζοντες ταύτας μεθ’ υπομονής και ευχαριστίας, “κομιείσθε τον αμαράντινον της δόξης στέφανον,  του Αρχιποιμένος”, ότι πιστός ο λόγος Του διά στόματος του Αποστόλου: “ει γαρ συναπεθάνομεν, και συζήσομεν, ει υπομένομεν, και συμβασιλεύσομεν”. Ούτω και Υμείς θα παραμείνητε διά τον κλήρον και λαόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αχρίδος, αλλά και δι’ άπασαν την Εκκλησίας, αξιομίμητον  υπόδειγμα αφοσιώσεως και μέχρι τέλους αυτοθυσίας υπέρ της εκκλησιαστικής ενότητος».

Οι Αντιπρόσωποι και οι Προϊστάμενοι των είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους διαβεβαιώνουν τον κλήρο και τον λαό της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος πως θα συνεχίσουν τις προσευχές τους κι τις δεήσεις τους «ενώπιον της εφεστίου εικόνος του “Άξιον Εστί”» για να τελειώσει η βαριά δοκιμασία τους και να επανέλθει η ειρήνη και η ενότητα στην ταραγμένη τοπική Εκκλησία.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται φυλακισμένος σε φυλακή των Σκοπίων, αλλά και Ιεράρχες, κληρικοί και απλοί πιστοί της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος – που την Κανονικότητά της αναγνωρίζουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες – έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με πρωτοφανείς διώξεις της Κυβερνήσεως της fYROM. Πρόκειται για βάναυση καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ένα Κράτος που ενδιαφέρεται να έχει ευρωπαϊκή προοπτική και συμμετάσχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως η ΝΑΤΟΪΚΗ Συμμαχία.

 

(Πηγή: Γραφείο Ειδήσεων Amen.gr)

 

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]