Ι.Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης

  • Ἡ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου & ἡ Ἀναθεώρησις τῆς Ἀπολογίας τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
  • Λόγος Εγκωμιαστικός εις τα Εισόδια της Κυρίας ημών Θεοτόκου (Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης)
  • Οι Κολλυβάδες και ο Δωρόθεος Βουλησμάς
  • Το λειτουργικόν έργον του Μητροπολίτου Κιέβου Κυπριανού και η εισαγωγή του Σαββαϊτικού τυπικού εις την Λατρείαν (Αρχιμ. Ιώβ Getcha, νυν Αρχιεπισκόπου Τελμήσσου)
  • Η Μυστική Ανάγνωσις των Ευχών της Θείας Λειτουργίας (ΒΙΒΛΙΟ) (Αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης)
  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ τ. 12:
  • Σειρά ΕΡΕΙΣΜΑ (‘ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ. Λόγος περί Παίδων καλής Αγωγής)
  • Σειρά ΕΡΕΙΣΜΑ (ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ)
  • Σειρά ΕΡΕΙΣΜΑ (ΕΞΟΔΙΟΣ Ή ΠΡΟΠΕΜΠΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΝΔΟΞΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)
  • Σειρά ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ