Λόγια Αγίων

“Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα και όποιος,

εξαιτίας της υπερηφανείας του,

επιχειρεί να γνωρίσει τον Ποιητή των όλων με τον νου,

αυτός είναι τυφλός και ασύνετος”

(Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]