Λειτουργική Τάξις

 • Παρατρεχάμενοι (Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης)
 • Η ευχαριστιακή νηστεία και η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Πρωτοπρ. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών)
 • H ψαλμωδία των λεγομένων εγκωμίων στον όρθρο του Μ. Σαββάτου (π. Βασίλειος Σπηλιόπουλος)
 • Η έξοδος και περιφορά του Εσταυρωμένου (π. Β. Σπηλιόπουλος)
 • Κριτική επί της Λειτουργικής θεολογίας του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν (πρωτοπρ. Μιχαήλ Πομαζάνσκυ + 1987)
 • Ο προσανατολισμός εν τη Λατρεία (Αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών)
 • Συμβολισμοί και προτυπώσεις στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας
 • Ερωτήσεις σχετικές με συνήθειες κατά την Θ. Λειτουργία
 • Τα δεύτερα πληρωτικά της Θ. Λειτουργίας του Χρυσοστόμου (π. Νικόλαος Μέζης)
 • Ιστορική αναδρομή περί της μυστικής αναγνώσεως των ευχών της Θείας Λειτουργίας (π. Ευθύμιος Μουζακίτης, εφημέριος Αγ. Κοσμά του Αιτωλού Αμαρουσίου)
 • Το “πρόβλημα” της αναγνώσεως των ευχών (Αρχ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών)
 • Η θέσις των Κολλυβάδων έναντι των μυστικών ευχών (Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση)
 • Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και οι ευχές της Θ. Λειτουργίας (Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση)
 • “Οι Πατερικές μαρτυρίες βοούν για την απαγγελία των ευχών” (Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση)
 • Διά την απαγγελίαν των ευχών της Θ. Λειτουργίας (Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση)
 • Η ανάγνωση των ευχών της Θ. Λειτουργίας (Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση)
 • Περί του τρόπου αναγνώσεως των ευχών της Θ. Λειτουργίας (Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση)
 • Η ανάγνωσις των ευχών της Θείας Λειτουργίας (Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση)
 • Η «κατ’ ενώπιον του λαού» τέλεσις της θείας Λειτουργίας (Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση)