ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ

 • ΠΑΣΧΑ έως ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (Ερμηνείες και λόγοι στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ερμηνείες και λόγοι στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΛΟΥΚΑ (Ερμηνείες και λόγοι στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ/ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ/ΦΩΤΑ/ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ερμηνείες και λόγοι στις Ευαγγελικές περικοπές των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης)
 • ΤΡΙΩΔΙΟ/ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (Ερμηνείες και λόγοι στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Α’ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΣΧΑ έως ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Β’ ΜΕΡΟΣ: Α – Ι ΚΥΡΙΑΚΗ)) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΙΑ – ΙΖ ΚΥΡΙΑΚΗ) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Δ’ ΜΕΡΟΣ: ΙΗ – ΛΒ ΚΥΡΙΑΚΗ) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Ε’ ΜΕΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΦΩΤΑ – ΥΨΩΣΙΣ – ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)
 • Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ: ΤΡΙΩΔΙΟ – ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)