Γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος

  • ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Επιγραμματικές υπομνήσεις από την αγιασμένη πορεία του)
  • ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (1877 – 1964) (Ιδρυτής Κατηχητικών Σχολείων και Αναπλαστικής Σχολής Πατρών)
  • Έγραψαν για τον παππούλη…
  • Το Προορατικό Χάρισμα του π. Γερβασίου (Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου)
  • Σημεία μετά θάνατον του γέροντος Γερβασίου (Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου)
  • Ο Αχειροποίητος Σταυρός του π. Γερβασίου
  • To Θαυματουργικό Χάρισμα του π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου (1877- 1964) (Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου)