ΤΟΠΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ. Γνώση του πάθους και του βάθους (Γ. Π. ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΑΘΗΝΑ 2004)

Σε όσους δεν κουράζονται και δεν νυστάζουν έως ότου…

Ο Γεώργιος Π. Παύλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Δ.Π.Θ. όπου διδάσκει φυσική και φιλοσοφία. Μέσα από το επιστημονικό και φιλο­σοφικό του έργο, αλλά και την ακαδημαϊκή και κοινω­νική του προσφορά, ανα­ζητά μια σύγχρονη σύνθε­ση επιστήμης, φιλοσοφίας και ζωής. Βασικός άξονας της εργασίας αυτής είναι η εμμονή του στο ερώτημα περί της ουσίας του κό­σμου και της ουσίας του ανθρώπου. Η επιστήμη και η φιλοσοφία τόσο στο παρόν βιβλίο όσο και σε άλλα έργα του ιδίου, από αντίπαλες λειτουργίες καθίστανται συμμέτοχοι μιας εξ αρχής ανίχνευσης και συνάντησης του πάνυ ακριβούς μέσα στον κόσμο και μέσα στον άνθρωπο. Άλλα έργα του που έχουν εκδοθεί είναι: «Νόστος Ασύμμετρος Πρόσωπου» (2 τόμοι), «Το φως και το ταξείδι»

Παράλληλα με τη δι­δακτική και ερευνητική του δραστηριότητα ο Γ.Π. Παύλος τα τελευταία χρό­νια έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στα πλαίσια του Ταμιείου Θράκης, ενός πολιτ.iota;στικού μη κερ­δοσκοπικού οργανισμού όσον αφορά την ανάδειξη της σύγχρονης πρακτικής και θεωρητικής σημασίας της διαχρονικής πολιτι­στικής μας κληρονομιάς. Στα πλαίσια του Ταμιείου Θράκης ο ίδιος ως επι­στημονικός υπεύθυνος προωθεί την υλοποίηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, του προγράμ­ματος Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού. Το πρόγραμμα αυτό αποτε­λεί σήμερα μια καινοτόμο πρόταση τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, που έχει ήδη αρχί­σει να αποδίδει ουσιαστικούς καρπούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Γνώση του πάθους και του βάθους

Περιβάλλον, παιδεία, άνθρωπος και πολιτισμός (Πρακτικά Επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα: «Περιβάλλον – Παιδεία – Πολιτισμός» στην Καρδαμύλη της Μάνης το 2002, Έκδοση Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 2004).

Χάος και Πολυπλοκότητα η 3η επανάσταση στη Φυσική Θεωρία. Μετάβαση σε ένα νέο επιστημονικό κοσμοείδωλο. Η δυναμική των συσχετίσεων και των μορφών (Πρακτικά του Πανελληνίου συμποσίου «Μεγάλες στιγμές της φυσικής» στην Καστοριά το 2002, Έκδοση Ένωσης Ελλήνων Φυσικών).

Από την Κβαντομηχανική και την Πολυπλοκότητα στο Πρόσωπο! Σύγχρονη Φυσική θεωρία και Κοινωνία της Ανάπτυξης. Το σκάνδαλο της κυριαρχίας του ανθρώπου (Το κείμενο αυτό αποτελεί την τελική διατύπωση σκέψεων μετά από συνέντευξη με τον Γιώργο Αλεξάνδρου στο περιοδικό «Στρατηγική»).

Εφ’ όλης της ύλης (Συνέντευξη με τους Μπάμπη Γαμβρέλη και Βασίλειο Μαρουλά).

Στον κόσμο της πολυπλοκότητας και της σιωπής (Συνέντευξη στο Ν. Κόκκα στο περιοδικό «Τελεία και Παύλα». Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Γ. Παύλου. Η συζήτηση άρχισε μετά τα μεσάνυχτα, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή απλώνεται μια όμορφη γαλήνη ενώ αρκετά γραφεία μένουν ακόμα ανοιχτά με πανεπιστημιακούς και ερευνητές του Δ.Π.Θ. να εργάζονται σε μία άλλη πνευματική διάσταση. Θέλαμε να συζητήσουμε για θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, τη φιλοσοφία, την παιδεία, τον Ελληνισμό και την Θράκη, θέματα με τα οποία ο Γ. Παύλος έχει συχνά ασχοληθεί  τόσο μέσα από τα κείμενα και τις διαλέξεις του όσο και μέσα από την ίδια τη ζωή του. Η συζήτηση αναπόφευκτα άγγιξε πολλά άλλα θέματα και προβλήματα του σύγχρονου κόσμου).

Ένα σύγχρονο μάθημα από τον αρχαίο δάσκαλο Σωκράτη τον Αθηναίο (Μια συνέντευξη για τον Σωκράτη στα πλαίσια διεθνούς φιλοσοφικού συνεδρίου για την Σωκρατική Φιλοσοφία, Σάμος, Αύγουστος 1990).

Δύο θεσμοί πανάρχαιοι: Εκκλησία – Πολιτεία (Συνέντευξη με τον Μπάμπη Γαμβρέλη στο Περιοδικό της Πόλης).

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η αρχέγονη απορία του ανθρώπου για την ουσία των όντων και την αλήθεια του κόσμου αποτελεί και σήμερα τον καϋμό και την αγωνία κάθε ευαίσθητου ανθρώπου. Στον 20ο αιώνα αρχικά και στον 21ο, όπως φαίνεται όλο και περισσότερο, δοκιμάζεται η αντοχή του ανθρώπου να διασώσει το ανθρώπινο φορτίο της δικής του ύπαρξης ή να απαλλαχθή από αυτό στα όρια ενός κόσμου τεχνολογικά άρτιου, πλην όμως ανίκανου να αποδεχθεί εντός του τον ξεχασμένο «ανθρώπινο πλούτο». Η ανθρώπινη ουσία ως δίψα για την αλήθεια, την ελευθερία, την ομορφιά και την ζωή στην αυθεντικό­τητα των όρων και όχι ιδεολογικοποιημένα, φαίνεται να είναι το σημείο αναμέτρησης του νέου επερχόμενου κόσμου. Θα υποταχθή ο άνθρωπος στην απρόσωπη θεό­τητα της όποιας φύσης ή θα διασωθεί η εμπειρία του ανθρώπου ως πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο με όνομα και ταυτότητα; Αυτό φαίνεται ότι θα είναι όλο και περισσότερο το ζήτημα κάθε συζήτησης περί του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Ο Ελληνικός κόσμος δημι­ούργησε και διέδωσε την αντίληψη του ανθρώπου πρόσωπο-πολίτης και κατά συνέπεια την αντίληψη της πόλης και της δημοκρατίας στην ουσιαστική των έκφραση. Σήμερα είναι όσο ποτέ άλλοτε μέγιστα επιτακτική ανάγκη η υπεράσπιση της υπόθεσης του ανθρώπου και της ανθρώπινης ουσίας.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό της αγωνίας του γρά­φοντος για αυτή ταύτη την υπόθεση του ανθρώπου και του κόσμου. Περιλαμβάνει σειρά συνεντεύξεων που δόθηκαν κατά καιρούς τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια καθώς και κείμενα-μελέτες που παρουσιάσθηκαν σε συνέδρια Επιστήμης και Φιλοσοφίας και δημοσιεύτηκαν σε αντίστοιχα περιοδικά. Όσα λέγονται εδώ είναι μια πρόκληση για διάλογο όσον άφορα την σύγχρονη παι­δεία και τον σύγχρονο πολιτισμό. Αυτή η πρόκληση για διάλογο απευθύνεται κατά πρώτον στον χώρο της Εκπαίδευσης αλλά και πιο πέρα στον κόσμο της Πολι­τικής, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Τέχνης, της Οικονομίας. Η συσωρευμένη σήμερα γνώση του ανθρώπου επιβάλλει σε όλους μας να αναζητήσουμε τους δρόμους αναθεώρησης ενός νεκροθαπτικού κοσμοειδώλου που αφανώς κυριαρχεί μέσα μας και στον έξω κόσμο. Ο Ηράκλειτος θα μας υπενθυμίζει διαρκώς τούτη την ανάγκη λέγοντας «εδιζησάμην εμεωυτόν», δηλαδή αναζήτησα τον εαυτόν μου. Και το Ευαγγέλιο απευθυνόμενο στον κάθε Πέτρο της κάθε εποχής και της κάθε ιστορίας θα προτρέπει «επανάγαγε εις βάθος». Αυτό είναι το πρωτοάθλημα κάθε εποχής και κάθε ανθρώπου που στις ημέρες μας αποκτά μέγιστη ιδιαιτερότητα και σημασία. Ίσως καμμία εποχή του παρελθόντος δεν ήταν τόσο εσχατολογική όσο η σύγχρονη εποχή.

(Ο συγγραφέας παραχωρεί όλα τα έσοδα από τα πνευματικά του δικαιώματα επί του παρόντος βιβλίου στο ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ για υποστήριξη του προγράμματος ‘ΕΛΛΑΔΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ’)

(Εκδοτική Παραγωγή ‘ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ‘)

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 5]