Τέχνη αχειροποίητη, λόγος αμετάφραστος (Στέλιος Ράμφος)