Πόλις και πρόσωπο (Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ)

ΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ

(τεύχος 0)

Το περιοδικό "Πόλις και Πρόσωπο" φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως διεθνές βήμα όλων των ενδιαφερομένων στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής, διαπολιτισμικής και διεθνούς προοπτικής. Από τεχνικής απόψεως, η ανωτέρω προοπτική σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές και οι συνεργάτες του περιοδικού "Πόλις και Πρόσωπο" θα εργασθούν προκειμένου σε κάθε τεύχος να φιλοξενούνται άρθρα επιστημόνων, διανοουμένων, καλλιτεχνών, τεχνολόγων, αλλά και άρθρα απλών ανθρώπων από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Βασικός μοχλός ανάπτυξης της προσπάθειας αυτής θεωρούμε ότι μπορεί να είναι μεταξύ άλλων, και ο Ελληνισμός της διασποράς, ιδίως δε οι νέοι άνθρωποι της ελληνικής διασποράς, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να διασώσουν με τρόπο γόνιμο την πολιτισμική των ταυτότητα στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες στις οποίες καλούνται να ζήσουν και να δημιουργήσουν. Επίσης, πέραν των Ελλήνων, ουσιαστική θεωρείται η συνεισφορά επιστημόνων, διανοουμένων, μελετητών και πολλών άλλων ανθρώπων από τον διεθνή χώρο, οι οποίοι θα κληθούν να συνεισφέρουν μέσω άρθρων, ή συνεντεύξεων στην προαγωγή της διαπολιτισμικής και διεπιστημονικής συζήτησης που επιθυμεί να εγκαινιάσει το περιοδικό αυτό. Παράλληλα δε με την ποικίλης ύλης αρθρογραφία που θα εμπεριέχει κάθε τεύχος, θα διατίθεται χώρος για μία ζωντανή επικοινωνία των αναγνωστών μέσω αλληλογραφίας των με το περιοδικό και τους αρθρογράφους. Αρχικά, η έκδοση θα είναι εξαμηνιαία, ενώ προβλέπεται μελλοντικά να γίνει τριμηνιαία ή και συντομότερη, εάν αυτό επιβληθεί από τα πράγματα. Μολονότι το περιοδικό "Πόλις και Πρόσωπο" έχει σχεδιασθεί να λειτουργήσει κυρίως ως μία κριτική σκέψη για τον σύγχρονο πολιτισμό, στην προοπτική αυτή θα περιλαμβάνει και μία κριτική θεώρηση της διεθνούς επικαιρότητας και ειδησεογραφίας

(Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Πατρών)

[Ψήφοι: 5 Βαθμολογία: 4.2]