Ομάδες ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη – Αιρέσεις (ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

  • Χριστιανικές αιρέσεις και παραχριστιανικές ομάδες
  • Εξωχριστιανικές και παραθρησκευτικές ομάδες
  • Προτεσταντικά Περιοδικά
[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]