Οι Δεσποτικές Εορτές (Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιεροθέου)

 

(Σελ. 440)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α01: Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Περιεχόμενα του συγκεκριμένου κεφαλαίου:

α) Τι σημαίνει ευαγγελισμός, β) Η θέωση της Παναγίας, γ) Θεοτόκος και προπατορικό αμάρτημα, δ) Υπακοή και ελευθερία της Θεοτόκου, ε) Η σύλληψη του Λόγου έγινε δημιουργικώς, στ) Η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως «άμα τη προσλήψει», ζ) Η υπέρ φύσιν και κατά φύσιν κυοφορία, η) Η σύλληψη ανήδονος, η κυοφορία άκοπος και η γέννηση ανώδυνος, θ) Η Θεοτόκος τύπος του μέλλοντος αιώνος, ι) Προσωπική μέθεξη του Ευαγγελισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α07: Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Περιεχόμενα του συγκεκριμένου κεφαλαίου:

α) Υπάρχουν πολλά γεγονότα μεταμορφώσεως, β) Τί σημαίνει μεταμόρφωση, γ) Το όρος Θαβώρ και οι δύο ήλιοι, δ) Το φως του Χριστού είναι η δόξα της θεότητος, ε) Η Βασιλεία του Θεού, στ) Ο Χριστός έδειξε το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, ζ) Άκτιστο και κτιστό φως, η) Άκτιστο φώς, περιγραπτό στο σώμα του Χριστού, υπέρφωτος γνόφος, θ) Η φανέρωση του Τριαδικού Θεού, ι) Ο Μωϋσής και ο Ηλίας στο Θαβώρ, ια) Γιατί εμφανίσθηκαν οι δύο αυτοί Προφήτες, ιβ) Οι τρεις Μαθητές στο Θαβώρ, ιγ) Ο Χριστός, Κέντρο της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ιδ) Το σώμα του Χριστού είναι ομόθεο, ιε) Διαφορετική μετοχή στην δόξα του Θεού, ιστ) Τί είναι η Εκκλησία και ποιός ο σκοπός της, ιζ) Προσωπική μέθεξη της θεώσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α10: Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Περιεχόμενα του συγκεκριμένου κεφαλαίου:

α) Γιατί η Ανάσταση του Χριστού εικονογραφείται με την κάθοδο στον Άδη, β) Τί είναι ο Άδης, γ) Η διδασκαλία της Εκκλησίας για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, δ) Γιατί κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη, ε) Πώς ανεγνώρισε ο Άδης τον Χριστό και ποιοί σώθηκαν, στ) Η αξία του Μ. Σαββάτου, ζ) Η τριήμερη έγερση του Χριστού, η) Η αξία της Κυριακής, θ) Ο Χριστός ανέστησε τον Εαυτό Του ως Θεός, ι) Γιατί ο Χριστός δεν εμφανίστηκε σε όλους μετά την Ανάσταση, ια) Οι ένδεκα εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού, ιβ) Η εμφάνιση του Χριστού στις Μυροφόρες, ιγ) Η εμφάνιση του Χριστού στην Παναγία, ιδ) Η εμφάνιση του Χριστού στους Μαθητάς και η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος, ιε) Ο Αναστάς Χριστός και ο Απόστολος Θωμάς, ιστ) Η φανέρωση του Χριστού στην λίμνη της Τιβεριάδος, ιζ) Πώς νοείται η λήψη τροφής από τον Αναστάντα Χριστό, ιη) Το αναστημένο σώμα του Χριστού, ιθ) Η Ανάσταση του Χριστού ωφέλησε και τους αγγέλους, κ) Η έννοια του Πάσχα, κα) Πάσχα νομικό, Πάσχα θείας Χάριτος, Πάσχα μέλλοντος αιώνος, κβ) Η προσωπική μέθεξη του μυστηρίου της Αναστάσεως

(Εκδόσεις: Τ.Θ. 107, 32100 Λεβαδειά)

(Πηγή: Ι.Μ. ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

[Ψήφοι: 3 Βαθμολογία: 5]