Μπορούν να θεμελιωθούν θεολογικά οι μεταμοσχεύσεις στο χωρίο ‘…εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, Κεφ. 10, Στ. 11); (π. Κων/νος Στρατηγόπουλος)

Αποσπάσματα ομιλιών του π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου στις 21 & 28/2/2002 (Συνολική διάρκεια: 36′ 12”, Μέγεθος: 9,92 ΜΒ) (Πηγή: "Φλόγα")

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]