«Μορφή απάτης» ο εγκεφαλικός θάνατος κατά το ‘Nature’!

Στην Ελλάδα (όπως και στην Αγγλία) ο «θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους» θεωρείται αναγκαία και ικανή συνθήκη, ώστε να τεκμηριωθεί η διάγνωση του «εγκεφαλικού θανάτου»· περαιτέρω, ο ούτως οριζόμενος «εγκεφαλικός θάνατος» ταυτίζεται με τον βιολογικό θάνατο του ανθρώπου (Απόφαση 9/20-3-1985, 21η ολομέλεια ΚΕ.Σ.Υ., για τη διάγνωση του «εγκεφαλικού θανάτου»).

Προσφάτως, το Συμβούλιο επί της Βιοηθικής τού Προέδρου των Η.Π.Α., στην «Λευκή Βίβλο» (“White Paper”), την οποίαν υπέβαλε προς τον τ. Πρόεδρο των Η.Π.Α., τον Δεκέμβριο του έτους 2008, εχαρακτήρισε την ταύτιση του «θανάτου του εγκε­φαλικού στελέχους» με τον θάνατο του «εγκεφαλικώς νεκρού» ασθενούς ως «εννοιολογικώς ύποπτη και κλινικώς επικίνδυνη» (Controversies in the Determination of Death, A. White Paper by the President’s Council on Bioethics, December 2008, Washington, DC, p. 66).

Περαιτέρω, στο παγκοσμίως γνωστό Επιστημονικό Περιοδικό Nature, δημοσιεύθηκε άρθρο τής Συντάξεως (Editorial) με τίτλο «Η οριοθέτηση του θανάτου» (“Delimiting Death”). Στο προαναφερθέν άρθρο γράφεται ότι στην πράξη δυστυχώς οι ιατροί γνωρίζουν ότι, όταν δηλώνουν ότι κάποιος που ευρίσκεται σε υποστηρικτικά μέτρα τής ζωής είναι νεκρός… «δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούν» ότι ευρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με το γράμμα τού νόμου- ότι, δηλαδή, «η κατάσταση του ασθενούς είναι μη αναστρέψιμη και ότι έχουν απολεσθεί όλες οι λειτουργίες ολοκλήρου του εγκεφάλου». Ακόμη, ενώ παρέχεται η γνωστή πληροφορία ότι η ζήτηση των οργάνων υπερβαίνει κατά πολύ τα διαθέσιμα προς μεταμόσχευση όργανα και ότι είναι δυνατόν ο αποδέκτης τής μεταμοσχεύσεως να ζήσει μια πλήρη και υγιεινή ζωή, προστίθεται το πολύ εντυπωσιακό σχόλιο: «Έχει έλθει ο καιρός για μία σοβαρή συζήτηση για την επανασχεδίαση [αλλαγή, εννοεί] των νόμων, οι οποίοι ωθούν τους ιατρούς σε μία μορφή απάτης» (Nature, Editorial, Vol. 461, 1 October 2009.).

(Η αναφορά στο δημοσίευμα του Nature έγινε από τους ιατρούς στην ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας για τον "εγκεφαλικό θάνατο" και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Παρακαταθήκη» Ιαν. – Φεβρ. 2012)

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]