Κυριακοδρόμιο εις τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΙΑ – ΙΖ ΚΥΡΙΑΚΗ) (Ερμηνείες και λόγοι στις Αποστολικές περικοπές των Κυριακών του έτους)

20) ΙΑ’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό Ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την A’ προς Κορινθίους επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη ΙΑ’ Κυριακή (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΑ’ Ματθαίου: Ομιλία περί του κατά Θεόν ζήλου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

21) ΙΒ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΒ’ Ματθαίου: Ομιλία κατά των εν ταις καθ΄ημάς ημέραις απίστων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

22) ΙΓ’ ΚΥΡΙΑΚΗ Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΓ΄Κυριακής: Ομιλία περί της ευλαβείας και περιποιήσεως, της χρεωστουμένης τοις εναρέτοις ανθρώποις (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

23) ΙΔ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΔ’: Ερμηνεία εις την Β’ προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου της ΙΔ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα ΙΔ΄Κυριακής: Ομιλία περί κατανύξεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

24) ΙΕ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΕ’: Ερμηνεία εις την Β’ προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου της ΙΕ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΕ’: Ομιλία περί του, μη φοβείσθαι τον αγώνα της αρετής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

25) ΙΣΤ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΣΤ’: Ερμηνεία εις την Β’ προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου της ΙΣΤ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΣΤ’: Ομιλία περί του, ότι και οι ευτυχίες, και οι δυστυχίες γίνονται όργανα αρετής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

26) ΙΖ’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αποστολικό ανάγνωσμα: Ερμηνεία εις την Β’ προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου της ΙΖ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Αποστολικό ανάγνωσμα IZ’ Κυριακής: Ομιλία περί του ότι άπαντες χρεωστούμεν γενέσθαι άγιοι και περί του πώς τοιούτοι γινόμεθα (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

 

[Ψήφοι: 10 Βαθμολογία: 3.8]