ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: Τι πρέπει να γνωρίζουμε (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων)

Νέο έντυπο με τίτλο «Κινητά Τηλέφωνα και Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: Τι πρέπει να γνωρίζουμε» εξέδωσε πρόσφατα η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του πολυδιάστατου προγράμματος ενεργειών που υλοποιεί για την ενημέρωση του κοινού όσον αφορά στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τις ασύρματες τεχνολογίες. Το εν λόγω ενημερωτικό έντυπο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου, την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από το κινητό τηλέφωνο και τις κεραίες, τα δίκτυα κεραιών κινητής τηλεφωνίας και τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Το ανωτέρω φυλλάδιο ενημερώνει, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

  • Η πύκνωση και η ορθή σχεδίαση του δικτύου κεραιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπέμπεται χαμηλότερη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και να απολαμβάνουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.
  • Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι ραδιενέργεια.
  • Για τα κινητά τηλέφωνα, τα όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ορίζονται μέσω του Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης (SAR), o οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 Watt ανά χιλιόγραμμο τοπικά. Τα κινητά που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, ικανοποιούν αυτήν την προδιαγραφή και φέρουν τη σήμανση CE.
  • Tα όρια ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας και εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι αυστηρότερα κατά 30% από αυτά που προβλέπονται στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα για περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νοσοκομεία και άλλα, τα όρια είναι αυστηρότερα κατά 40%.

Επιπλέον, στο ενημερωτικό φυλλάδιο γίνεται αναφορά σε προληπτικά μέτρα όσον αφορά στη χρήση κινητών τηλεφώνων. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές προτρέπονται:

  • Να χρησιμοποιούν το κινητό τους σε περιοχές όπου το λαμβανόμενο σήμα είναι ισχυρό και να αποφεύγουν τη χρήση του σε κλειστούς χώρους (πχ ασανσέρ, υπόγεια, μετρό, αυτοκίνητο κλπ).
  • Να χρησιμοποιούν εξαρτήματα αποδέσμευσης των χεριών (hands- free, bluetooth).
  • Κατά την αγορά συσκευής κινητού τηλεφώνου, να λαμβάνουν υπόψη την τιμή SAR του μοντέλου επιλογής τους.
  • Να αναζητούν στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής το SAR που πρέπει να είναι μικρότερος από 2 W/kgr.
  • Nα συμβουλεύουν τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών, να χρησιμοποιούν το κινητό για τις απολύτως απαραίτητες κλήσεις.

Η ΕΕΤΤ θα υλοποιήσει ένα ευρύ πρόγραμμα διανομής του συγκεκριμένου ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στο δικτυακό της τόπο.

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]