Κινητή τηλεφωνία και υγεία (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τα όρια έκθεσης και τις μετρήσεις που διενεργεί η ΕΕΑΕ: Κινητή τηλεφωνία και υγεία

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]