Καταστρεπτικός… καθρέπτης (Μαρίνα Ριζογιάννη)

Αποκαλύψεις του αθλίατρου Χρ. Δάρα σε ημερίδα για την εκτεταμένη χρήση αναβολικών σε γυμναστήρια

«Έρχονται με κοντέινερ από διάφορες χώρες και διανέμονται μέσω των γυμναστηρίων ανεξέλεγκτα στους νέους και τις νέες που θέλουν να «χτίσουν» το σώμα τους. Μπορεί προσωρινά, όλοι αυτοί, να κάθονται μπροστά στον καθρέφτη και να θαυμάζουν τα φουσκωμένα μπράτσα τους, αλλά οι επιπτώσεις που έχει η κατανάλωση αυτών μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο»

Μία άλλη πλευρά από την χρήση αναβολικών, αυ­τή που αφορά την δια­κίνησή τους σε γυμναστήρια ανέ­δειξε ο χειρουργός Ορθοπαιδικός, Αθλίατρος και διευθυντής του νο­σοκομείου Ερρίκος Ντυνάν Χρή­στος Δάρας, μιλώντας προ ημερών στην εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Κοινωνικός Τομέας και ο Οργα­νισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Πατρέων.
Αν και πρόκειται για μία υπόθε­ση αρκετά γνωστή από τα παλιά, τα συμφέροντα των μεγάλων ε­ταιρειών φαίνεται να έχουν πετύ­χει ακόμα και την εξαγορά της σιω­πής των αρμοδίων ελεγκτικών μη­χανισμών. «Όλοι γνωρίζουνε αλλά κανείς δεν λαμβάνει τα απαιτού­μενα μέτρα. Στα γυμναστήρια της γειτονιάς, όπου υποτίθεται ότι ο νέος και η νέα πάνε για να ασκή­σουν το σώμα τους, προσεγγίζο­νται με τρόπο και πείθονται για το πώς θα εξασφαλίσουν το σώμα που επιθυμούν. Αυτό έχει σαν α­ποτέλεσμα να καταναλώνουν ανε­ξέλεγκτα δεκάδες ουσίες κι έτσι να πετυχαίνουν την υπερβολική αύ­ξηση της μυϊκής μάζας. Κι όλα αυ­τά τα κάνουν μόνον και μόνον για λόγους επίδειξης. Να κάθεται δη­λαδή ο νέος μπροστά στον καθρέ­φτη να φουσκώνει τα μπράτσα του και να έχει την αίσθηση ότι έχει α­ποκτήσει το σώμα – πρότυπο» ε­πισήμανε ο κ. Δάρας.
Η προσέγγιση ξεκινά με την προσφορά απλών συμπληρωμά­των διατροφής τα οποία όμως δεν είναι τόσο αθώα όσο αθώος είναι ο τρόπος με τον οποίο πλασάρονται. «Κανένα από τα συμπληρώ­ματα αυτά δεν έχει την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Φαρ­μάκων και δεν χορηγείται κατόπιν ιατρικής συνταγής» ξεκαθάρισε ο κ. Δάρας καθώς αρκετά από τα συμπληρώματα αυτά διακινούνται ως νόμιμα και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. «Όλα αυτά μεταφέρο­νται με κοντέινερ από άλλες χώ­ρες και διοχετεύονται στα γυμνα­στήρια. Δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος και κανείς πραγματικά δεν γνωρίζει τι και πώς διακινεί­ται».
Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυ­τό τον, προ μερικών ετών, εντοπι­σμό από διωκτικές αρχές της Βό­ρειας Ελλάδας, φορτίων αναβολι­κών που προέρχονταν από εργα­στήρια παρασκευής χημικών ναρ­κωτικών και στεροειδών της Βουλγαρίας.
Το σημαντικό είναι ότι στην προσπάθειά του κάποιος να απο­κτήσει γρήγορα τα φουσκωτά μπράτσα και τους γραμμωτούς μυς δεν διστάζει να προβεί και στην υπερκατανάλωσή τους, ξε­περνώντας ακόμα και τις υποτιθέ­μενες οδηγίες ασφάλειας που επι­σημαίνονται μέσω του σκευάσμα­τος.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ό­τι φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία συνταγογραφούνται για συ­γκεκριμένες παθήσεις χρησιμο­ποιούνται από νέους οι οποίοι θέ­λουν να αποκτήσουν, γρήγορα και εύκολα, γραμμωμένους μυς. Πρό­κειται για φάρμακα που χορηγού­νται σε ηλικιωμένους, άτομα που πάσχουν από οστεοπόρωση, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Μάλιστα ε­πειδή κάποια από αυτά απαιτούν ιατρική συνταγή υπάρχουν ορι­σμένοι γιατροί που τη χορηγούν α­βασάνιστα.
Αρκετοί νέοι, που βρίσκονται α­κόμα και στην εφηβεία πηγαίνουν στο γυμναστήριο και ζητούν από μόνοι τους φάρμακα για να «χτί­σουν» σώμα αντίστοιχο με αυτό του φίλου τους ή του τέλειου αν­δρικού προτύπου που παρουσιά­ζεται μέσω των ΜΜΕ.

«Κρυμμένα» ακόμη και σε τζελ

Η διακίνηση των ουσιών αυτών έχει πάρει ακόμα με­γαλύτερες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις μέσω του διαδικτύου. Το υποψήφιο θύμα πέφτει πολύ εύκολα στην προμήθεια του σκευάσματος καθώς πυρπολείται από διαφημίσεις και προσφορές για μεγάλες ποσότητες και πολύ χαμηλές τιμές.
Η τεστοστερόνη και άλλα αναβολικά στεροειδή πω­λούνται σε διάφορες μορφές, από τζελ και κρέμες για εξωτερική χρήση μέχρι ενέσεις. Οι τιμές διαφέρουν α­νάλογα με την ποσότητα και τη μορφή των σκευασμά­των, ξεκινώντας περίπου από τα 25 δολάρια και φτά­νοντας τις μερικές εκατοντάδες δολάρια σε ορισμένες περιπτώσεις!
Προς πώληση διατίθενται χωρίς κανέναν έλεγχο και βέβαια παράνομα και όλες σχεδόν οι ορμόνες που πε­ριλαμβάνει η απαγορευμένη λίστα της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ. Οι τιμές σε αυτή την περίπτω­ση φτάνουν και τα 500 δολάρια, ανάλογα με την ποσό­τητα.
Οι παραγγελίες μέσω ίντερνετ ήταν ο κύριος τρόπος της προώθησης αναβολικών στη Δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι ουσίες είναι ιδιαίτε­ρα ακριβές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που ε­ντοπίστηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη από υπαλλήλους του ΣΔΟΕ, όταν φοιτητής ζητούσε με αγγελία στο Ίντερνετ την προμήθεια τέτοιων χαπιών. Το μήνυμα εντοπίστηκε από γερμανικές υπηρεσίες, που με σήμα τους στην Ελλάδα κινητοποίησαν τους διωκτικούς μη­χανισμούς. Τελικά, ο φοιτητής κατηγορήθηκε πως α­γόραζε αναβολικά από τη Βουλγαρία, την Ταϊλάνδη και τη Μάλτα, κρατούσε μία ποσότητα για τον ίδιο και τα υ­πόλοιπα τα πουλούσε στη Μεγάλη Βρετανία. (Πηγή: «Πελοπόννησος» 24/10/2005)

[Ψήφοι: 4 Βαθμολογία: 3.8]