ΕΚΚΛΗΣΙΣ προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον και τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος

«Έθου ημάς όνειδος τοις γείτοσιν ημών,
μυκτηρισμόν και χλευασμόν τοις κύκλω ημών»
(Ψαλμ. 43, 14)

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Με βαθειά οδύνη επικοινωνούμε μαζί Σας για να θέσωμε υπ’ όψιν σας την αγωνία και τους προβληματισμούς μας, σχετικά με την νέα και ζοφερή εκκλησιαστική κρίση. Η υιική αυτή έκκληση προς την αρχιερατική Σας συνείδηση και ευαισθησία ας μη θεωρηθή ως εκδήλωση προπετείας, αλλά ως ταπεινή έκφραση εμπόνου αγάπης προς την Μητέρα μας Εκκλησία.

Ακράδαντη πεποίθησή μας είναι ότι, όπως όλες οι δοκιμασίες, έτσι και η παρούσα παραχωρείται από τον φιλάνθρωπο Θεό, ο Οποίος «όσους εάν φιλή, ελέγχει και παιδεύει» και πάντοτε «κρείττόν τι» προβλέπει για την Εκκλησία Του. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να διαγνώσουμε ορθά το άγιο θέλημά Του, ζητώντας με «πνεύμα συντετριμμένον» τον φωτισμό Του, και να συνετισθούμε από τα παιδαγωγικά κτυπήματα και τα οδυνηρά μηνύματά Του, πριν –ό μη γένοιτο!– μας «εμέση εκ του στόματός του».

Για την πυροδότηση της κρίσεως, ίσως ευθύνονται και ξένα προς την Εκκλησία κέντρα, τα σχέδια των οποίων θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Τις συνθήκες, όμως, για την ανάφλεξη καθώς και τις εύφλεκτες ύλες τις προσφέραμε εμείς. Άλλοι άναψαν τή φωτιά. Εμείς, όμως, την τροφοδοτήσαμε. Και, αν δεν λάβουμε επειγόντως τα μέτρα μας, θα συνεχίσουμε να την τροφοδοτούμε. Ας μην αναθεματίζουμε, λοιπόν, εκείνους που την άναψαν κι εκείνους που την συνδαυλίζουν, αλλά ας επέμβουμε δυναμικά, ξεκινώντας με μιά θαρραλέα αυτοκριτική και ανάληψη των ευθυνών μας.

Τί ζητεί ο Θεός από εμάς; Τί φταίει για την κρίση; Μήπως η δυσλειτουργία των εκκλησιαστικών συλλογικών οργάνων; Μήπως η καταφρόνηση των Ιερών Κανόνων; Μήπως ο συσχηματισμός μας με τον κόσμο, ο ολέθριος αυτός «δαίμων» της εκκοσμικεύσεως, ο οποίος έχει εισχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε όλες τις πτυχές της εκκλησιαστικής μας ζωής;

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Τα βλέμματα όλων μας είναι στραμμένα επάνω Σας. Εσείς ως Αρχιερείς και μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας μπορείτε και οφείλετε να αποκλιμακώσετε και να εκτονώσετε την κρίση, αξιοποιώντας την, μάλιστα, προς όφελος της Εκκλησίας. Μπορείτε και οφείλετε να διασώσετε το κύρος του επισκοπικού αξιώματος και την αξιοπρέπεια του ιερατικού λειτουργήματος, πρίν αυτά καταρρακωθούν ανεπανόρθωτα μέσα στή συνείδηση του ελληνικού λαού.

Όλοι περιμένουμε από Σας γενναίες αποφάσεις και τολμηρές κινήσεις, μακριά από θολές και χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι ώρα και ανάγκη επιτακτική να επαναλειτουργήσει ο Συνοδικός θεσμός, σύμφωνα με την μακραίωνα εκκλησιαστική μας παράδοση. Δεν μπορεί πλέον η Ιεραρχία να είναι ένα άνευρο θεσμικό σώμα, με μόνες αρμοδιότητες την έγκριση προειλημμένων αποφάσεων και τις υπαγορευόμενες επισκοποποιήσεις. Επιβάλλεται να ασκήση τα ιεροκανονικά της δικαιώματα, να εκφέρη τον υπεύθυνο θεολογικό και ποιμαντικό της λόγο, να αποδείξη την πνευματική της δύναμη, δύναμη που αντλεί από την εν Αγίω Πνεύματι συγκρότησή της, και να προχωρήση ασυμβίβαστα στην περιλάλητη και από όλους αναμενόμενη «αυτοκάθαρση». Τα όπλα τα έχει: Είναι οι Ιεροί Κανόνες. Όταν αυτοί τηρούνται, ενεργούν καθαρτικά και θεραπευτικά, ενώ όταν παραβαίνονται, εκδικούνται.

Η «αυτοκάθαρση» του Κλήρου αποτελεί θεμελιώδες καθήκον των επισκοπικών Συνόδων. Με αυτήν διασώθηκαν το κύρος, η αξιοπρέπεια και η ευταξία του εκκλησιαστικού σώματος ανά τους αιώνες. Στην «αυτοκάθαρση», λοιπόν, πρέπει να προβή και σήμερα η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα το πνευματικό νοικοκύρεμα του «οίκου της», σύμφωνα με όσα ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες. Όλες ανεξαιρέτως οι περιπτώσεις, για τις οποίες υπάρχουν σύννομες καταγγελίες από κληρικούς ή λαϊκούς, ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν αποκαλυφθή από τα ΜΜΕ, πρέπει να εξετασθούν με αμεροληψία και διαφάνεια. Τα αποστήματα, και μάλιστα τα πολυχρόνια, δεν θεραπεύονται με ασπιρίνες, αλλά με χειρουργικές επεμβάσεις. Γι? αυτό είναι αναγκαίο να οδηγηθούν στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη όλοι οι κληρικοί, οιουδήποτε βαθμού, οι οποίοι έχουν καταγγελθή, ώστε να διαλάμψη η αλήθεια και είτε να αθωωθούν είτε να τιμωρηθούν, σύμφωνα με το Κανονικό Δίκαιο της Εκκλησίας μας, ακόμη και με καθαίρεση, αν το παράπτωμα που διέπραξαν επισύρει την βαρύτατη αυτή ποινή. ʼλλωστε, η καθαίρεση, όπως και κάθε άλλη εκκλησιαστική ποινή, δεν είναι ενέργεια εξοντωτική και απορριπτική, αλλά φιλάνθρωπη και παιδαγωγική, γιατί λειτουργεί θεραπευτικά τόσο προς το εκκλησιαστικό σώμα όσο και προς τον καθαιρούμενο κληρικό, παρέχοντάς του την ευκαιρία της μετανοίας και της σωτηρίας.

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω, παρακαλούμε υιικώς να ζητηθή από την Πολιτεία η κατάργηση της διατάξεως της §8 του άρθρου 34 του Ν. 590/1977, σύμφωνα με την οποία η ΔΙΣ απομακρύνει Μητροπολίτη από την επαρχία του, θέτοντάς τον σε διαθεσιμότητα, πρίν ακόμη προσαχθή σε δίκη. Η διάταξη αυτή είναι κραυγαλέως αντίθετη προς τους Ιερούς Κανόνες, οι οποίοι δεν επιτρέπουν να απομακρύνεται ένας Επίσκοπος από τον θρόνο του πρίν διαπιστωθή κανονικό παράπτωμα. Επί πλέον, ο λαός δεν πληροφορείται αν ο Ιεράρχης, ο οποίος τίθεται σε διαθεσιμότητα, διέπραξε ή όχι τα αδικήματα, που του έχουν προσαφθή. Καί το ακόμη χειρότερο, με τη διάταξη αυτή παρέχεται έμμεσα η δυνατότητα στους εχθρούς της Εκκλησίας να επεμβαίνουν στα εσωτερικά της, εξοντώνοντας «ανεπιθύμητους» και «ενοχλητικούς» Επισκόπους.

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Σας ικετεύουμε να εισακούσετε την έκκλησή μας αυτή, έκκληση ταπεινών λειτουργών της Εκκλησίας, που καθημερινά σηκώνουμε το βαρύ φορτίο του χλευασμού της, και να αναλάβετε γενναίες πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κρίσεως, πραγματοποιώντας τομές, αλλά τομές παραδοσιακές, στη λειτουργία του Συνοδικού συστήματος και δημιουργώντας τις κατάλληλες εκκλησιολογικές προϋποθέσεις για την «αυτοκάθαρση». Την ώρα τούτη η σιωπή δεν είναι χρυσός. Η ενδεχόμενη αναποφασιστικότητα θα καταλήξη στην απογοήτευση και τον θρήνο για άλλη μία χαμένη ευκαιρία.

Ζωσθείτε, παρακαλούμε, το λέντιον της ταπεινώσεως του Χριστού και καθαρίσατε τους ρύπους της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αναπαύσατε τις ταραγμένες συνειδήσεις και τις βαρυαλγούσες καρδιές των ευσεβών Χριστιανών, που επωμίζονται με υπομονή και προσευχή όλες τις εκκλησιαστικές κρίσεις, πρόθυμοι πάντως σε κάθε περίπτωση να θυσιασθούν για την Αγία μας Εκκλησία.

Με την ελπίδα ότι σύντομα θα παρέλθη και τούτος ο βαρύς πειρασμός, ώστε όλοι μαζί, «εν ενί στόματι και μιά καρδία», να αναφωνήσουμε με ευγνωμοσύνη προς τον πολυέλεο Κύριο το ψαλμικό: «Διήλθομεν διά πυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν», διατελούμε με υιικό σεβασμό, επικαλούμενοι τις άγιες αρχιερατικές ευχές Σας.

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Κοσμήτωρ Θεολ. Σχολής Πανεπ. Αθηνών

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Καθηγητής Θεολ. Σχολής Α.Π.Θ.

Αρχιμ. Σεβαστιανός Αμανατίδης, Καθηγ. Ι. Μ. Αγ. Παρασκευής, Ι. Μητρ.         Καστορίας

Αρχιμ. Συμεών Αναστασίου, Καθηγ. Ι. Μ. Μεταμορφώσεως Φλαμουρίου, Ι. Μητρ. Δημητριάδος

Αρχιμ. Χρυσόστομος Δρόσος, Καθηγ. Ι. Μ. Προυσού, Ι. Μητρ. Καρπενησίου

Αρχιμ. Δωρόθεος Θεμελής, Καθηγ. Ι. Μ. Αγ. Νικολάου, Ι. Μητρ.. Σύρου, Τήνου, ʼνδρου, Κέας και Μήλου

Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς, Καθηγ. Ι. Μ. Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Κύριλλος Κεχαγιόγλου, Καθηγ. Ι. Μ. Παντοκράτορος, Ι. Μητρ. Λαγκαδά

Αρχιμ. Μάξιμος Κυρίτσης, Καθηγ. Ι. Μ. Οσίου Διονυσίου Ολύμπου, Ι. Μητρ. Κίτρους

Αρχιμ. Θεόκλητος Μπόλκας, Καθηγ. Ι. Μ. Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Ι. Μητρ. Κασσανδρείας

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, Καθηγ. Ι. Μ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Αγαθάγγελος Παρλάντζος, Καθηγ. Ι. Μ. Κοιμ. Θεοτόκου, Ι. Μητρ. Κασσανδρείας

Αρχιμ. Χρυσόστομος Πήχος, Καθηγ. Ι. Μ. Λογγοβάρδας, Ι. Μητρ. Παροναξίας

Αρχιμ. Στέφανος Ρήνος, Καθηγ. Ι. Μ. Δρυοβούνου, Ι. Μητρ. Σιατίστης

Αρχιμ. Τιμόθεος Σακκάς, Καθηγ. Ι. Μ. Παρακλήτου, Ι. Μητρ. Αττικής

Αρχιμ. Κοσμάς Σιώζιος, Καθηγ. Ι. Μ. Στομίου, Ιεροκήρυξ Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Αρχιμ. Τιμόθεος Τσότρας, Καθηγ. Ι. Μ. Αγ. Ιωάννου Ρώσσου, Ι. Μητρ. Κασσανδρείας

Αρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Καθηγ. Ι. Μ. Αγ. Τριάδος, Ι. Μητρ. Δημητριάδος

Αρχιμ. Φίλιππος Αβραμίδης, Πνευματικός Ι. Μ. Αγ. Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου, Ι. Μητρ. Ελευθερουπόλεως

Αρχιμ. Ιωσήφ Αϊβάζογλου, Ι.. Μητρ. Θεσσαλονίκης

Αρχιμ. Μελέτιος Βαρδαχάνης, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Ευσέβιος Βίττης, Ι. Μητρ. Σιδηροκάστου

Αρχιμ. Φώτιος Γεωργίας, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Λαυρέντιος Γρατσίας, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Ιγνάτιος Καλαϊτζόπουλος, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Φιλάρετος Καράτσης, Ι. Μητρ. Ηλείας

Αρχιμ. Αυγουστίνος Κοκονός, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Ιερόθεος Κοκονός, Ι.. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Ιωαννίκιος Κοτσώνης, Πνευματικός Ι. Μ. Αγ. Γρηγορίου Παλαμά Κουφαλίων, Ι. Μητρ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ, Γεν. Αρχιερ. Επίτροπος Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Αρχιμ. Μάρκος Μανώλης, Ι. Μητρ. Αττικής

Αρχιμ. Παύλος Ντούρος, Ι. Μητρ. Κίτρους

Αρχιμ. Γρηγόριος Παπασωτηρίου, Πνευματικός Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου, Ι. Μητρ. Κασσανδρείας

Αρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ι. Μητρ. Αττικής

Αρχιμ. Αθανάσιος Σιαμάκης, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Αρχιμ. Χερουβείμ Σουτόπουλος, Ιεροκήρυξ Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Αρχιμ. Τιμόθεος Τζιαβάρας, Ι. Μητρ. Αργολίδος

Αρχιμ. Λουκάς Τσιούτσικας, Ιεροκήρυξ Ι. Μητρ. Λαγκαδά

Αρχιμ. Θεόκλητος Τσίρκας, Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Ιερομ. Ιερόθεος Σκιαδάς, Ι.. Μητρ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Πρωτοπρ. Πέτρος Ζώης, Ι. Μητρ. Κίτρους

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μέμος, Ιεροδιδάσκαλος, Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Πρωτοπρ. Απόστολος Νάκος, Ιεροδιδάσκαλος, Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Πρωτοπρ. Αντώνιος Μπουσδέκης, Ι. Μητρ. Νικαίας

Πρωτοπρ. Ελευθέριος Παλαμάς, Ι. Μητρ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ιεροδιδάσκαλος, Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Πρωτοπρ. Αναστάσιος Τραϊφόρος, Ι. Μητρ. Αττικής

Πρωτοπρ. Φώτιος Τσάμης, Ιεροδιδάσκαλος, Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Πρωτοπρ. Ιωάννης Φωτόπουλος, Ι. Αρχιεπ. Αθηνών

Πρωτοπρ. Λάμπρος Φωτόπουλος, Ι. Μητρ. Αττικής

Οικονόμος Σταύρος Φραγκουλίδης, Ι. Μητρ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας

Πρεσβ. Γεώργιος Αυθίνος, Ι.. Αρχιεπ. Αθηνών

Πρεσβ. Βασίλειος Κοκολάκης, Ι. Αρχιεπ. Αθηνών

Πρεσβ. Αθανάσιος Μηνάς, Ι. Αρχιεπ. Αθηνών

Πρεσβ. Ευθύμιος Μουζακίτης, Ι. Μητρ. Αττικής

Πρεσβ. Κωνσταντίνος Ποζέλλι, Ι. Μητρ. Κασσανδρείας

Πρεσβ. Νικόλαος Πουρσανίδης, Ι. Μητρ. Αττικής

Πρεσβ. Σταύρος Τρικαλιώτης, Ι. Αρχιεπ. Αθηνών

Πρεσβ. Βασίλειος Σπηλιόπουλος, Ι. Μητρ. Νέας Ιωνίας

Πρεσβ. Στέφανος Στεφόπουλος, Ι. Αρχιεπ. Αθηνών

Πρεσβ. Γεώργιος Τόλης, Ι. Μητρ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

Πρεσβ. Πέτρος Χίρς, Ι. Μητρ. Καστορίας

Ιεροδιάκ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Ι. Αρχιεπ. Αθηνών

Ιεροδιάκ. Χρήστος Λυμπερόπουλος, Ι. Μητρ. Αττικής

[Ψήφοι: 8 Βαθμολογία: 3.6]