5η Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών: Πορίσματα, Διαπιστώσεις, Συμπεράσματα, Προτάσεις

Νόβι Σαντ-Σερβίας, 24-27 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ: «ΓΚΟΥΡΟΥΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ»

Διαβάστε τα πορίσματα, τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της συνάντησης πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]