Οκτωβρίου, 2015

  • Προσευχή για το κάθε τι (Αρχ. Σωφρόνιος του Έσσσεξ)
  • Η τραγωδία της πίστης: Επτά αιτίες λόγω των οποίων η πίστη εξαντλείται και πεθαίνει (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)
  • Για το μαρτύριο των Αγίων: Απαντήσεις σε ερωτήματα περί του κακού και καλού (Αββάς Κασσιανός)
  • Πότε μοιάζεις με τον Θεό; (Αγ. Γρηγόριος Νύσσης)
  • Περί του «ψάλλειν», «υμνείν» και «άδειν» ολίγα (Ηλιάδης Σάββας, Δάσκαλος)
  • Για το ότι η πλάνη οφείλεται σε αμέλεια (Αγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως)
  • Για τον ασπασμό (χειροφίλημα) του Ιερέως (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)