Ο προσανατολισμός εν τη Λατρεία (Αρχιμ. Νικόδημος Μπαρούσης, Ηγούμενος Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης Νεζερών)

Το πρόβλημα της θέσεως του λειτουργού και των πιστών κατά την τέλεσιν της θείας Ευχαριστίας δύναται να εύρη ικανοποιητικὴν απάντησιν, όταν αυτό τεθή εντός του γενικωτέρου πλαισίου της λατρευτικής τοποθετήσεως των χριστιανών. Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό άρθρο πατώντας εδώ

(Πηγή: “Ορθόδοξος Τύπος” 30/4 & 7/5/2010)

Διαβάστε περισσότερα άρθρα του γέροντα πατώντας εδώ

Διαβάστε περισσότερα άρθρα για την “Λειτουργική Τάξη” πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]