Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής της Σαμαρείτιδος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

– Τι μας διδάσκει ο κόπος και η δίψα που ένιωσε ο Ιησούς από την οδοιπορία;

– Η σωτηρία των ανθρώπων γίνεται κατά θεία πρόνοια.

– Τι μας διδάσκει το γεγονός ότι οι μαθητές του Ιησού είχαν πάει να αγοράσουν τροφές;

– Πώς γνώριζε η Σαμαρείτιδα ότι ο Κύριος ήταν Ιουδαίος;

– Από νόμο ή συνήθεια οι Ιουδαίοι δεν συναναστρέφονταν τους Σαμαρείτες; Κι αν το απαγόρευε ο νόμος, τότε πώς ο Ιησούς μίλησε στην Σαμαρείτιδα;

– Ποια είναι η δωρεά του Θεού και ποιο το ύδωρ το ζων;

– Γιατί μίλησε αλληγορικά ο Ιησούς και δεν αποκάλυψε αμέσως ποιος ήταν;

– Γιατί ο Ιησούς ομιλεί στην Σαμαρείτιδα για τον άνδρα της ενώ γνώριζε ότι δεν είχε σύζυγο;

– Ποια είναι η αληθινή του Θεού λατρεία;

– Γιατί ο Χριστός, ο υπό πάσης της κτίσεως προσκυνούμενος και λατρευόμενος, λέγει "ημείς προσκυνούμεν";

– Ποιος είναι ο κατάλληλος τόπος και τρόπος που προσκυνείται ο Θεός;

– Ποιοι είναι οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού;

– Γιατί η Σαμαρείτιδα αξιώθηκε να ακούσει από τον ίδιο τον Κύριο ότι είναι ο Μεσσίας;

– Γιατί οι μαθητές εθαύμασαν που είδαν τον Ιησού να μιλάει με γυναίκα; Και γιατί κανείς τους δεν ερώτησε τον Κύριο σχετικά με αυτό;

– Η ταπείνωση νικά την φυσική αισχύνη.

– Γιατί η Σαμαρείτιδα, ενώ επίστευε ότι ο άνθρωπος που συνάντησε ήταν ο Μεσσίας, μετά εμφανίζεται να αναρωτιέται αν είναι ο Χριστός;

– Αφού ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός, πως λέγει ότι πέμπεται παρά του Πατρός και ότι ποιεί το θέλημά του;

– Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και η τελείωσις του έργου Αυτού;

– Ποιες εννοεί ως "χώρες λευκές";

– Οι προφήτες εκοπίασαν για να σπείρουν στις ψυχές των ανθρώπων, την γνώση του αληθινού Θεού και την ελπίδα της ελεύσεως στον κόσμο του σωτήρος Ιησού Χριστού. Ποιός ήταν αυτός ο σπόρος; Πού φαίνεται ότι οι Απόστολοι εθέρισαν;
Διαβάστε την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 58 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3]