Ενός κακού δοθέντος, μύρια έπονται με την «εικαζόμενην συναίνεσιν» (Αθανάσιος Αβραμίδης, Καθηγητής Παθολογίας Παν. Αθηνών)

Στις 15.4.2011 αναδημοσιεύσατε στον «Ο.Τ.» από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», άρθρο του Σεβ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου με τίτλο: «Αι μεταμοσχεύσεις και η στερουμένη ηθικής βάσεως “εικαζομένη συναίνεσις”». Στο άρθρο αυτό, ο Σεβ. κ. Νικόλαος επαναφέρει τις ωραίες θέσεις του για την “εικαζομένη συναίνεση”, τις οποίες ως πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής επί της Βιοηθικής των Μεταμοσχεύσεων είχε παρουσιάσει εν εκτάσει στο βιβλίο της Ι.Σ.Ε.Ε. «Εκκλησία και Μεταμοσχεύσεις» (2001, σ. 315).

Στο ίδιο φύλλο του «Ο.Τ.» δημοσιεύσατε και άρθρο του π. Ευθυμίου Μουζακίτη με τίτλο: «Η παγίδα της δωρεάς οργάνων και η αλήθεια της Εκκλησίας». “Παγίδες”, λοιπόν, στη “δωρεά οργάνων” προς μεταμόσχευση υπάρχουν πολλές. Και με “νομικίστικες διατυπώσεις”, μάλιστα, ώστε να γίνονται και ευκολώτερα αποδεκτές από το κοινό. Μια τέτοια είναι και αυτή της “εικαζομένης συναίνεσης”.

Να “εικάζεται” δηλαδή κάποιος ως “δότης”, επειδή όσο ζούσε δεν έχει δηλώσει εγγράφως ότι “δεν επιθυμεί να είναι δότης”. Και να αφαιρούνται όργανά του ακόμη και χωρίς την συγκατάθεση των συγγενών του. Ορθώς, επομένως, ο Σεβ. κ. Νικόλαος είχε γράψει: Και “με νομοθετικά τεχνάσματα αρπακτικής λογικής… θα αποτελειώσουν και τις μεταμοσχεύσεις στον τόπο μας”.

Το υπουργείο Υγείας έχει ετοιμάσει σχέδιο νόμου: α) για την αύξηση του αριθμού των δοτών οργάνων, β) την πάταξη της εμπορίας οργάνων και, γ) την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών για την ασφάλεια των μεταμοσχεύσεων. Ανοιξε δε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος τον σχετικό “διάλογο” με τους καθ’ ύλην αρμοδίους φορείς.

Όμως, κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως, σε ότι αφορά στο “καυτό” θέμα της “εικαζομένης συναίνεσης” εκφράσθηκαν σοβαρότατες ενστάσεις. Ο πρόεδρος δε του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) κ. Ιωάννης Βλαχογιάννης εξέφρασε την αντίθεσή του, ειπών: «Δεν θα φέρει την προσδοκώμενη αύξηση των δοτών, και θα πλήξει το κύρος των μεταμοσχεύσεων, θα ενδυναμώσει την καχυποψία των πολιτών. Θα δημιουργήσει πρόβλημα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και οι γιατροί θα γυρίσουν τις πλάτες στις μεταμόσχευσες». Ο κ. Πέτρος Αλιβιζάτος του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ζήτησε από το υπουργείο «να επικεντρώσει την προσοχή του στην υστέρηση των Μονάδων Εντατικής θεραπείας», διότι «δεν παράγουν δότες στο κομμάτι, που αφορά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου». Όταν, όπως τόνισε, ακόμη και «μεγάλες πανεπιστημιακές μονάδες δεν δίνουν περισσότερα από ένα μόσχευμα τον χρόνο» (Καθημερινή, 12.4.2011).

Μεγάλη σημασία στο “καυτό” πλέον θέμα του παρόντος έχουν: α) οι επισημάνσεις του Σεβ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου για την “ηθική βάση” της “εικαζομένης συναίνεσης” και, β) οι προειδοποιήσεις του προέδρου του Ε.Ο.Μ. κ. Ι. Βλαχογιάννη για το “κύρος των μεταμοσχεύσεων”. Επανέρχεται όμως επιτακτικώτερο, πλέον, το βασικό ερώτημα για τον πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής επί της Ηθικής των Μεταμοσχεύσεων, αλλά και για το άρθρο 12 των Βασικών Θέσεων της Ι.Σ.Ε.Ε., επειδή αβασάνιστα ενέδωσαν στην αντίληψη ότι: Ο χαρακτηριζόμενος ωςεγκεφαλικός θάνατοςταυτίζεται με τονβιολογικό θάνατοτου προσώπου. Εξ αυτού δε του ενός“, έπονται και άλλαμύρια κακά“.

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]